ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้โมโห

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้โมโห*, -ทำให้โมโห-

ทำให้โมโห ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
aggravate(แอก' ระเวท) vt. ทำให้เลวขึ้นหรือรุนแรงขึ้น, รบกวน, ทำให้ระคายเคือง,ทำให้โมโห. -aggravatingly adv. -aggravative adj. -aggravator n. -aggravation n.
English-Thai: Nontri Dictionary
exasperate(vt) ทำให้โกรธ,ทำให้เคือง,ทำให้โมโห,ทำให้ฉุนเฉียว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
enrage (vt.) ทำให้โมโห See also: ทำให้เกรี้ยวกราด, ทำให้เดือดดาล, ทำให้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ Syn. anger, infuriate, madden
harmless (adj.) ไม่ทำให้โมโห See also: ไม่ทำให้ขุ่นเคือง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้โมโห
Back to top