ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นไม้พุ่ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นไม้พุ่ม*, -ต้นไม้พุ่ม-

ต้นไม้พุ่ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
magnolia(แมกโนล'เลีย) n. ต้นไม้พุ่มจำพวก Magnolia
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
shrub (n.) ต้นไม้พุ่ม See also: ต้นไม้พุ่ม Syn. bush, scrub, dwarf tree
magnolia (n.) ต้นไม้พุ่มชนิดหนึ่ง
dogberry (n.) ต้นไม้พุ่มชนิหนึ่งมีดอกสีขาวและผลเบอรี่สีม่วงพบในป่า
dogwood (n.) ต้นไม้พุ่มชนิหนึ่งมีดอกสีขาวและผลเบอรี่สีม่วงพบในป่า Syn. dogberry
heather (n.) ต้นไม้พุ่มเตี้ยชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ตามภูเขาในทวีปยุโรปและเอเชีย มีชื่อในภาษาละตินว่า Calluna Vulgaris Syn. ling
black alder (n.) ต้นไม้พุ่มเตี้ยตระกูลเดียวกับต้น Holly See also: ให้ผลเล็กๆ สีแดง ชื่อละตินคือ Ilex verticillata
winterberry (n.) ต้นไม้พุ่มเตี้ยตระกูลเดียวกับต้น Holly See also: ให้ผลเล็กๆ สีแดง ชื่อละตินคือ Ilex verticillata Syn. black alder
whortleberry (n.) ผลไม้เล็กๆ สีดำกินได้ของต้นไม้พุ่มชนิดหนึ่ง See also: ชื่อละตินคือ Vaccinium mytillus

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นไม้พุ่ม
Back to top