ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัดใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัดใจ*, -ตัดใจ-

ตัดใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดใจ (v.) restrain one´s passion See also: make a decision against one´s wish, control one´s temper, part with (/give up) something one likes or values, part with a cherished possession Syn. ห้ามใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You've got fake incense. You must have been set up.แกได้กำยานของปลอมมา ตัดใจซะเถอะ
I should give up. That would be smarter. But I'm not smart.ผมควรตัดใจ นั่นเป็นวิธีที่ฉลาด แต่ผมไม่ฉลาด
I have no chance, but I can't give up.ผมไม่มีโอกาส แต่ผมตัดใจไม่ได้
I don't understand. How can you part with it?ฉันไม่เข้าใจ ทำไม ถึงตัดใจให้ได้
I can't stop thinking about him....แต่ฉันก็ตัดใจไม่ได้
So that's how you take a cut.อืม แล้วคุณจะตัดใจยังไง
Here we have the current Lord Marshal... destroying entire societies... and yet he can't bring himself to kill one stranded Elemental.ทลายดาราจักรมานับไม่ถ้วน แต่ไม่อาจตัดใจ... ปลิดชีวิตหนึ่งของธาตุพันธุ์พเนจร
Sometimes it's necessary to make difficult choices--บางครั้งเราจำเป็นต้อง "ตัดใจเลือก- -"
You're making up a boyfriend to get rid of me?คุณกำลังสร้างเรื่องว่ามีแฟนเพื่อให้ผมตัดใจงั้นเหรอ
Do I have to give up on him?ฉันควรตัดใจจากเขาดีไหม
I wish I knew how to quit you.จะให้เราทำยังไง เราถึงจะตัดใจจากนายได้
That's what you're doing here? You're getting over somebody?คุณมาที่นี่เพื่อตัดใจจากใครบางคน
Right,you want closure.เข้าใจ คุณต้องการตัดใจ
I thought maybe if I talked to him, I could find some kind... of closure.ผมคิดว่าถ้าผมได้พูดกับเขา ผมจะพบ.. สิ่งที่ช่วยให้ตัดใจได้
You should probably give upบางทีเธอน่าจะตัดใจดีกว่านะ
You haven't gotten over that, right?เธอยังตัดใจไม่ขาดไม่ใช่เหรอ?
Just can't leave it alone, can you?นายตัดใจไม่ได้ ใช่มั๊ยล่ะ?
I wore it as a younger man. I hate to throw anything away.ข้าใส่ตอนละอ่อน ข้าตัดใจทิ้งไม่ลงน่ะ
I know its none of my business but have you ever thought about cutting back.ฉันรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องของฉัน แต่คุณเคยคิดจะตัดใจบ้างมั๊ย?
I will still be helplessly in love with Tohno-kun.ก็คงไม่สามารถตัดใจจากโทโนะคุงได้
You cannot fully give her up.แม้ในเวลาที่วิกฤติเช่นนี้ นายก็ยังไม่สามารถตัดใจจากเธอได้จริงๆ
Like miguel said,when he accepted his loss and found closure,he moved on.อย่างที่มิเกลบอก พอเขารับความสูญเสียและตัดใจได้ เขาก็ก้าวต่อไป
So I guess I'm gonna try to make it to english.ฉันว่าจะตัดใจไปเข้าเรียนวิชาอังกฤษ
Actually had to move my chair to stop.ผมเผลอมองมาทางคุณอยู่เรื่อย จนต้องตัดใจหันเก้าอี้ไปทางอื่น
I haven't made any decision yet.หนูยังตัดใจไม่ได้เลย
And you'd have to put him out of your mind.และคุณก็จะต้องตัดใจจากเขา
Jesse finally ends it with Karina once and for all.เจซซี่ตัดใจเลิกกับคารีน่าจนได้ในที่สุด
The main thing is you're finally over mike.มันสำคัญตรงที่ว่าเธอตัดใจจากไมค์ได้แล้ว
I'm not over mike.ฉันยังไม่ได้ตัดใจจากไมค์
I thought I was cut out for this,ฉันนึกว่า ฉันตัดใจได้แล้ว
You need to move on with your life. Move on with my life?- คุณต้องตัดใจและก้าวต่อไปได้แล้ว
I will never give up this club.ชั้นจะไม่ยอมตัดใจจากคลับเด็ดขาด
Well, then you've gotta do everything you can to blend in or decide not to care.งั้น เธอก็ต้องทำทุกอย่าง เพื่อจะได้ไปจอย... ...หรือตัดใจไม่แคร์หล่ะ
I can't decide if you're a genius or a lunatic.ฉันตัดใจไม่ได้ว่าเธอเป็นอัจฉริยะ หรือวิปลาส
It-it seemed like a good job, but I just...แต่ผมแค่... ตัดใจไม่ได้
We're both having trouble moving on.สรุปเราทั้งคู่ มีปัญหาเรื่องตัดใจ
I can't give you up, either.ผมจะไม่ตัดใจเรื่องคุณกิล รา อิม
Oh, Sun-nyeo. You have to give up on him for good now.แต่เธอน่ะต้องตัดใจจากแดวุงซะทีนะ
I want her to give up on Dae-woong.ทำให้เธอตัดใจจากเค้า จากชาแดวุง
I should cut my ties... and go my own way now.ผมต้องตัดใจ แล้วไปตามทางของผม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัดใจ
Back to top