ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตอบคำถาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตอบคำถาม*, -ตอบคำถาม-

ตอบคำถาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตอบคำถาม (v.) answer questions Syn. ตอบปัญหา
English-Thai: HOPE Dictionary
api(เอพีไอ) ย่อมาจาก application program interface หมายถึงวิธีการอย่างหนึ่งที่ทำให้ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์รู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ง่ายขึ้นกว่าเดิม เช่น เอพีไอจะกำหนดขั้นตอนมาตรฐานให้โปรแกรมสำเร็จต่าง ๆ ทำงาน โดยวิธีให้ผู้ใช้เลือกจากรายการคำสั่ง (menu) หรือตอบคำถามในกรอบสนทนา (dialog box) แทนที่จะต้องจำคำสั่งอย่างแต่ก่อน การใช้ระบบวินโดว์บนเครื่องพีซีก็ดี OS/2 ก็ดี หรือระบบของแมคอินทอช ก็ดี ล้วนเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของการนำเอพีไอมาใช้
dialog boxกรอบสนทนาหมายถึงวินโดว์เล็ก ๆ มี ลักษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมที่จะปรากฏขึ้นมาบนจอภาพเพื่อถามหาข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนที่จะนำคำสั่งไปปฏิบัติ เช่น ในโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ถ้าสั่งเริ่มแฟ้มข้อมูลใหม่ ก็จะมีกรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ถามว่าต้องการกำหนดหน้าเป็นขนาดใด กั้นขอบซ้าย ขวา บน ล่างเข้ามาเท่าใด มีจำนวนกี่หน้า เมื่อตอบคำถามต่าง ๆ แล้ว จึงกดปุ่ม OK กรอบสนทนานี้ก็จะหายไป พร้อมกับที่คอมพิวเตอร์นำความต้องการนั้นไปปฏิบัติ (อนึ่ง กรอบสนทนาจะปรากฏบนจอภาพทุกครั้งที่เลือกรายการคำสั่งที่มี....ตามหลัง เช่น คำสั่ง new... ใต้เมนู FILE)
retum keyแป้นขึ้นบรรทัดเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีสัญลักษณ์ (บนแป้น ในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) การกดแป้นนี้ เป็นคำสั่งให้ขึ้นบรรทัดใหม่ โดยที่ยังพิมพ์ข้อความไม่ถึงจุดสุดท้ายของบรรทัด ในบางโปรแกรม หมายถึง การสั่งให้นำข้อมูลเข้าไปเก็บในหน่วยความจำหรือเป็นคำสั่งให้หน่วยประมวลผลเริ่มทำงาน (มีความหมายเหมือนการกดแป้น Enter Key) ในระบบวินโดว์ ใช้กดแป้นนี้แทนกดเมาส์ที่ปุ่ม OK เมื่อตอบคำถามในกรอบสนทนา (dialog box) เสร็จแล้วก็ได้
rom biosรอมไบออส ย่อมาจาก read only memory basic input/ output system หมายถึงไบออสที่อยู่ในรอม ซึ่งจะทำหน้าที่ทันทีที่เปิดไฟที่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยจะทำการทดสอบฮาร์ดแวร์ส่วนกลาง ตรวจสอบหน่วยความจำ หน่วยบันทึก ตรวจหาโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ต้องใช้ในการเริ่มเครื่องใหม่จนพบโปรแกรม autoexec.bat จึงจะถือว่าหมดหน้าที่ ถ้าไม่พบ ก็จะแสดงคำสั่ง date และ time เมื่อตอบคำถามเรียบร้อย ก็จะปรากฏเครื่องหมาย > (prompt) อยู่หลังชื่อหน่วยบันทึก จึงถือว่าหมดหน้าที่ หน่วยความจำส่วนนี้ จะเก็บคำสั่งทั้งหมดไว้ได้แม้ว่าจะปิดสวิตซ์ที่คอมพิวเตอร์ดู BIOS ประกอบ
sqlเอสคิวแอลซีเควลย่อมาจาก structured query language (แปลว่า ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง) เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมประเภทคลังข้อมูล (database) ซึ่งใช้หลักการของการให้ตอบคำถามไปทีละข้อ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ไปเลือกหาข้อมูลที่ต้องการมาแสดง
structured query languageภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างใช้ตัวย่อว่า (บางทีออกเสียงว่า "ซีเควล") เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมประเภทคลังข้อมูล (database) ซึ่งใช้หลักการของการให้ตอบคำถามไปทีละข้อ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ไปเลือกหาข้อมูลที่ต้องการมาแสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suggestion boxกล่องรับความคิดเห็นห้องสมุดบางแห่งหาวิธีให้ผู้ใช้ห้องสมุดเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการให้บริการหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายห้องสมุดและวิธีปฏิบัติของห้องสมุด โดยการเขียนเสนอแนะในแผ่นกระดาษและนำไปใส่ไว้ในกล่องรับความคิดเห็นที่ห้องสมุดจัดไว้ซึ่งอาจวางไว้ใกล้กับเคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ โต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หรือประตูทางเข้าห้องสมุด นอกจากนั้นบนรายการออนไลน์ (Online catalog) และบนหน้าเว็บของห้องสมุดยังให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ สำหรับคำตอบของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารห้องสมุดอาจจะติดไว้บนป้ายประกาศของห้องงสมุด หรือแสดงไว้ในส่วนพิเศษในหน้าโฮมเพจของห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
account to (phrv.) ตอบคำถาม See also: ตอบ Syn. answer to
answer (n.) การตอบคำถาม
yes and no (idm.) ใช้ตอบคำถามเมื่อไม่สามารถหาคำตอบที่ชัดเจนได้
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You'd better answer me right nowคุณควรจะตอบคำถามฉันตอนนี้
I am not comfortable answering personal questionsฉันไม่สะดวกที่จะตอบคำถามในเรื่องส่วนตัว
Even a child can answer this questionแม้แต่เด็กก็สามารถตอบคำถามนี้ได้
Would you mind answering a few questions for us?คุณช่วยตอบคำถามเราสักสองสามข้อได้ไหม?
I'm going to ask you questions, and you're gonna answere themฉันกำลังจะถามคำถามคุณ และคุณก็จะตอบคำถามเหล่านั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You were the woman who was there for me when I was broken and confused.ฉันเข้าใจ คุณพูดประโยคนี้กับฉัน เป็นร้อยๆครั้งได้ ทีนี้ ตอบคำถาม คุณยังรักเธอใช่ไหม?
Answering questions about admissions.ตอบคำถาม \ เกี่ยวกับการรับสมัคร
Answer the question you never asked.ตอบคำถาม คุณไม่เคยถาม.
Pitching another perfect game, Val birch.ตอบคำถามของเกมได้เยี่ยมอีกข้อ วอล บริด
Was it a black guy with white hair? Was his name Roland? Just answer the question, or I'll drop you off the top of Mount Everest, okay?ตอบคำถามฉัน ไม่งั้นฉันจะโยนนายลงจากยอดเขาเอเวอร์เรสต์
Give me straight answers, and I'll be kind enough to omit the circumstances of our interview.ตอบคำถามฉันมาตรงๆ แล้วฉันจะใจดีพอไม่ลงรายละเอียด ของการสัมภาษณ์ของเรา
Answer my questions honestly, no disobedience, no one leaves.ตอบคำถามฉันอย่างซื่อสัตย์ ไม่มีการไม่เชื่อฟัง ไม่มีใครหนีออกไปได้
Answer the question. Who gave this to you, sir?ตอบคำถามด้วย ใครให้คุณมาหรือครับ?
REINECKE: Answer him or they'll drop you in a black hole in Cook County.ตอบคำถามถ้าไม่อยากถูกส่งตัวไปคุกเค้าท์ตี้
I'll ask you some questions, and we'll get toตอบคำถามที่ผมถาม แล้วเราจะได้
Okay, I got to go.ตอบคำถามนายตอนนี้ไม่ได้ ฉันต้องไปแล้ว
Answer that question, then we really know something.ตอบคำถามนี้ได้ แล้วเราจะพบความจริง
Answers some questions for us?ตอบคำถามบางคำถามเราหน่อย?
What do you have to lose by answering?ตอบคำถามผม คุณก็ไม่เสียอะไรนี่ครับ
Answer my questions and maybe I'll believe you.ตอบคำถามผมแล้วบางทีผมอาจเชื่อคุณ
That's the wrong answer, bitch.ตอบคำถามผิดแล้ว ไอ้สารเลว
These are not easy questions.ตอบคำถามพวกนี้ไม่ง่ายเลย
Answer their questions, but try to squash that name.ตอบคำถามพวกเขา แต่พยายามอย่าเรียกเขาแบบนั้น
Just answer the question... were you involved in that riot?ตอบคำถามพ่อมา ว่าลูกเกี่ยวข้องกับเรื่อง จลาจล ใช่ไหม?
So it begs the question, what's so important about that thing that it's got the two of them turning on each other?ตอบคำถามมาสิว่า ของนี่มันสำคัญมาก
Answer the question, Agent Booth.ตอบคำถามสิ เจ้าหน้าที่บูธ?
Answer the question or turn in your badge.ตอบคำถามสิ ไม่อย่างนั้นก็คืนตรามา
That he answer a series of questions about his beloved.ตอบคำถามเกี่ยวกับหญิงผู้เป็นที่รักของเขา
I need you to come with us, and answer some questions about the gentleman upstairs.ตอบคำถามเรื่องแขกผู้ชายชั้นบนสักหน่อย
So, question answered. After the age of 12, you had one foster home and Miss Jenny had seven.ตอบคำถามแล้วนะ หลังจากที่อายุได้ 12 ขวบ คุณอยู่บ้านอุปถัมภ์เพียงแค่หนึ่งหลัง
Answer the question.ตอบคำถามแสด ค่าโทรแพง
So if you don't mind, I would just prefer to answer the questions.{\cHFFFFFF}ดังนั้นหากคุณไม่ทราบผมจะ เพียงแค่ต้องการที่จะตอบคำถาม
Sit down, Sonny, I've answered enough questions.นั่งลง หลานชาย ผมตอบคำถามมากพอแล้ว
"Tell him to bring all further questions, because after this I do not wish to answer any more questions.""บอกเขาที่จะนำคำถามเพิ่มเติมทั้งหมด เพราะหลังจากนี้ผมไม่ต้องการที่จะตอบคำถามใด ๆ มากขึ้น ".
Does that answer your question?ไม่ว่าตอบคำถามของคุณ?
I wouldn't be asking anything of me at the moment.ฉันไม่ขอตอบคำถามคุณในช่วงเวลานี้หรอก
You answer my questions by nodding yes or shaking your head no.เธอตอบคำถามฉัน พยักหน้าถ้าใช่ หรือส่ายหน้าถ้าไม่ใช่
Very well, I will answer your question.ดีแล้ว ผมจะตอบคำถามของคุณ
To answer your question...เพื่อตอบคำถามของคุณ ผมเห็นทะลุปรุโปร่ง
But you still haven't answered my earlier question.แต่คุณยังไม่ได้ตอบคำถามฉันเลย.
Finally, you'll most likely find this an impertinent question, but indulge me.ในที่สุด เธอจะต้องตอบคำถาม ที่สำคัญที่สุดนี้ แต่อย่าถือสาฉัน
I'll answer your questions after a few corrections.ฉันจะตอบคำถามของคุณ หลังจากการแก้ไขไม่กี่
I'll be happy to answer them.ผมยินดีที่จะตอบคำถามเหล่านี้
I'm not leavin'. No. You're not gonna answer, you're wastin' my time.ไม่ตอบคำถามชั้นดี เสียเวลาชั้นเปล่าๆ
You and your bullshit. You got a bullshit answer for everybody.เธอตอบคำถามที่ไร้ความหมาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตอบคำถาม
Back to top