ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฐานทัพอากาศ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฐานทัพอากาศ*, -ฐานทัพอากาศ-

ฐานทัพอากาศ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฐานทัพอากาศ (n.) air base
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
air base (n.) ฐานทัพอากาศ
airbase (n.) ฐานทัพอากาศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He was a test pilot for the military, stationed at Ellens Air Base, Idaho.เขาเป็นนักบินทดสอบ ของกองทัพ ประจำอยู่ที่ ฐานทัพอากาศ Ellens ใน ldaho.
Dr. Woodward was dishonorably discharged from Nellie Air Force Base in 1963 because of "subversive conduct," whatever that is.ดร. วูดเวิร์ด ถูกออกไปอย่างน่าอับอาย จาก ฐานทัพอากาศ เนลลี่ ในปี 1963 เพราะ "ทำการล้มล้าง" ไม่ว่ามันจะเป็นอะไร
Get me Major Franks at the Osan Air Force Base. ETA to launch zone, 20 minutes.ติดต่อนายพล แฟรงค์ ที่ ฐานทัพอากาศ Osan ให้ฉันที ประมาณการถึงที่หมาย ภายใน 20 นาที
Ellens Air Base isn't even on my map.ฐานทัพอากาศ Ellens ไม่มีอยู่ในแผนที่ฉัน
CREECH Air Force Base, NEVADAฐานทัพอากาศครีช รัฐเนวาด้า
Though this agent can corroborate Agent Mulder's account of two unidentified flying objects in the northern sky over Ellens Air Base, their exact nature or design could not be determined.แม้ว่า เจ้าหน้าที่คนนี้จะสามารถยืนยัน เรื่องราวของ Agent Mulder ได้... ..ว่าพบ วัตถุบินลึกลับ สองชิ้น อยู่บนท้องฟ้า ทางเหนือของฐานทัพอากาศ Ellens... ....
That is why I have a full Secret Service escort to March Air Force Base.เป็นเหตุผลว่าทำไมฉันจึงใช้บริการ หน่วยคุ้มกัน ไปจนถึงฐานทัพอากาศ มาร์ช
So, the airforce?แล้ว ฐานทัพอากาศหละ?
Plus the united states Airforce.รวมถึง ฐานทัพอากาศสหรัฐ
The dots, the ai, airforce, Chipจุด สมองกล, ฐานทัพอากาศ, ซิบ
Now once we get the all clear, we're going to move you to Andrews Air Force Base.เมื่อเราจัดการที่นี่เสร็จ เราจะพาท่านไปที่ฐานทัพอากาศแอนดรูส์
To mcguire air force base.ที่ฐานทัพอากาศ แมคไกวร์
Patch me through to mcguire air force base.- นี่บาวเออร์พูด ต่อสายผมไปที่ ฐานทัพอากาศแมคไควร์ด้วย
The operator at mcguire air force baseทางโอเปเรเตอร์ที่ ฐานทัพอากาศแมคไควร์
Is that he's being transported to mcguire air force base.เขากำลังถูกเคลื่อนย้าย ไปฐานทัพอากาศแมคไกวร์
The air force video?วีดีโอของฐานทัพอากาศหรอ ?
After enduring more than a month of jungle warfare, the Marines faced the Japanese offensive to retake their lost airfield.หลังจากต้องทนสู้รบในสมรภูมิป่าดงดิบ มานานนับเดือน.. เหล่านาวิกโยธินก็ได้พบกับการรุกจากญี่ปุ่น.. ที่ต้องการยึดเอาฐานทัพอากาศคืน
The Army don't know the Japs bomb the airfield, but not the beach.พวกกองทัพบกไม่รู้หรอก.. ว่าพวกยุ่นมันทิ้งระเบิดลงฐานทัพอากาศ ไม่ได้ทิ้งแถบชายหาด
Now, if the Japs do break through, and they retake the airfield, our orders are to take to the jungles and fight as guerrillas.ดังนั้น ถ้าพวกยุ่นมันบุกสำเร็จ.. และยึดฐานทัพอากาศคืนได้ คำสั่งของเราก็คือ ให้ถอยกำลังเข้าป่า..
The Japs decided to go around us to hit the airfield.ก็พวกยุ่นมันตั้งใจอ้อมหลังเกาะ.. เพื่อกลับมายึดฐานทัพอากาศไง
Here, the Japanese were rapidly building an air field..ที่นี่.. ญี่ปุ่นกำลังเร่งทำการสร้างฐานทัพอากาศ
And its airfield to kill us!เพื่อสร้างฐานทัพอากาศมาฆ่าเรา!
That's the 5th Marines on the airfield.นั่นมันกองร้อยที่ 5 บนฐานทัพอากาศ
Our battalion will join Hanneken's in our old position south of the airfield.หน่วยเราจะไปสมทบกับฮานาเค่น.. ที่จุดเดิมทางตอนใต้ของฐานทัพอากาศ
Laser target, staff sergeant?หวังว่าเรายังสู้บนภาคพื้นแล้ว ฐานทัพอากาศยิงจรวดมาได้
Our old NEST teams are on stand-down holding at Grissom Air Force Base.หน่วยNESTตอนนี้มีฐานที่มั่นอยู่ที่ ฐานทัพอากาศกริมสัน
And here he is at Andrews Air Force Base.และนี่ตอนที่เค้าอยู่ที่ฐานทัพอากาศ
Our flight is being redirected to Andrews Air Force Base in Maryland only as a safety precaution.เที่ยวบินของเราจะถูกเปลี่ยนเส้นทาง ไปที่ฐานทัพอากาศแอนดรูว์ในแมรี่แลนด์ แค่การระวังความปลอดภัย
And claim their land 39 hours ago, the Ali Al Salem Air Base in Kuwait was attacked.เข้ายึดดินแดนของพวกเขา 39 ชั่วโมงที่แล้วอาลี อา ซาเลม ซึ่งเป็นฐานทัพอากาศในคูเวต ได้ถูกจู่โจม
Well, after a few days at Langstughl Airbase, you'll be on your way home.งั้น ในอีกไม่กี่วัน ที่ฐานทัพอากาศแลนด์สตูฮ์ล คุณจะได้กลับบ้าน
You said he'd be at the Bagram Air Base.เธอบอกว่าเขาอยู่ที่ฐานทัพอากาศบาแกรมงัย
Are you Randall and Lisa Flynn, parents of sergeant Edward Flynn, stationed at Bagram Air Base?คุณแรนเดลกับลิซ่า ฟลิ้นท์ ใช่มั้ย พ่อแม่ของจ่าเอ็ดเวิร์ด ฟลิ้นท์ ประจำการอยู่ในฐานทัพอากาศบาแกรม
Here in the U.K. Lower heyford air force base.ที่นี่ ในอังกฤษนี่ ในฐานทัพอากาศเฮย์ฟอร์ดทางใต้
That's terrible.นับตั้งแต่ฐานทัพอากาศเบแกรม ถูกโจมตีเมื่อสองปีก่อน หนักเอาการ
Now I can't talk long, so just tell Miss Peregrine that I'm at the airbase, and I'm fine.ตอนนี้ฉันพูดนานไม่ได้ บอกมิสเพเรกริน ฉันอยู่ที่ฐานทัพอากาศ ฉันปลอดภัยดี
DOVER AIR BASE, Delevare"ฐานทัพอากาศโดเวอร์"
Two days ago, they're both found dead near Bagram air base.สองวันก่อนทั้งคู่ถูกพบเป็นศพ ใกล้ฐานทัพอากาศเบแกรม
What was it like there?"ฐานทัพอากาศโยโกตะ, โตเกียว 2009"
My friend Tasha here at the Air Force rains hellfire. There she is now.ทาช่าที่ฐานทัพอากาศทิ้งระเบิด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฐานทัพอากาศ
Back to top