ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชุมทาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชุมทาง*, -ชุมทาง-

ชุมทาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชุมทาง (n.) junction Syn. ศูนย์กลาง
ชุมทางรถไฟ (n.) railway junction
English-Thai: HOPE Dictionary
audio conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก แต่สามารถได้ยินเสียงของกันและกันได้ การส่งเสียงดังกล่าวอาจทำให้ผ่านสายโทรศัพท์หรือสัญญาณดาวเทียมก็ได้
audiographic conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงและภาพหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก นอกจากจะได้ยินเสียงของกันและกันแล้ว ยังสามารถเห็นภาพประกอบการประชุมได้ด้วย ภาพดังกล่าวน่าจะเป็นภาพกราฟิกส์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
cloverleafn. ชุมทางหลวงที่ตัดกันเป็นรูปดอกจิก adj. คล้ายใบต้นหญ้า
intersection(อินเทอเซค'เชิน) n. ชุมทาง,ทางสี่แยก,ทางที่ถนนตั้งแต่2สายขึ้นไปพบกัน
junction(จังคฺ'เชิน) n. การเชื่อมต่อ,หัวต่อ,ชุมทาง,ที่,บรรจบ,จุดประสาน,สิ่งเชื่อมต่อ.
juncture(จังคฺ'เชอะ) n. วิกฤติการณ์,จุดเชื่อมต่อจุดประสาน,ชุมทาง,ที่บรรจบ,หัวต่อ,สิ่งเชื่อมต่อ, Syn. union
synod(ซิน'นอด) n. การประชุมทางศาสนา,การชุมนุมของผู้แทนโบสถ์หรือพระ,สภาสงฆ์,สภา,เถรสมาคม., See also: synodal adj., Syn. conclave
teleconferenceการประชุมทางวีดิทัศน์หมายถึง การประชุมหรือการสัมมนาผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ร่วมประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่เดียวกัน แต่คุยกันได้ มองเห็นกันได้โดยผ่านทางจอภาพของคอมพิวเตอร์ ส่วนหนึ่งของจอภาพ อาจแบ่งไว้เป็นที่สำหรับเขียนข้อความหรือภาพ หรือแสดงข้อมูลจากโปรแกรมที่เตรียมไว้ ลักษณะการทำงานเป็นระบบเครือข่าย (network) มีความหมายเหมือน videoconference
terminal(เทอ'มะเนิล) adj. ปลาย,ท้าย,กำลังสิ้นสุด,สรุป,ลงเอย,มีกำหนดเวลา,เกี่ยวกับสถานีรถไฟ,เกี่ยวกับขอบเขต,สุดเขต,เกี่ยวกับเครื่องหมายของเขต,บั้นปลายชีวิต. n. ส่วนปลาย,ส่วนท้าย,ส่วนหาง,สุดเขต,ขั้วปลายสายไฟ,สถานีปลายทาง,สถานีชุมทาง,ปลายทาง,คำที่อยู่ท้ายคำ,ปัจจัย.
English-Thai: Nontri Dictionary
intersection(n) การตัด,การแบ่ง,สี่แยก,ชุมทาง
junction(n) ชุมทาง,หัวต่อ,ที่บรรจุ
juncture(n) หัวต่อ,ที่บรรจบ,ชุมทาง,จุดเชื่อมต่อ,วิกฤตกาล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
teleconferenceการประชุมทางไกล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
videoconferenceการประชุมทางวีดิทัศน์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Teleconferenceการประชุมทางไกล, การประชุมทางไกล โดยผู้ประชุมได้ยินเสียงและเห็นภาพกันได้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Videoconferenceการประชุมทางวีดิทัศน์การประชุมทางวีดิทัศน์ (Videoconference) คือ การนำเทคโนโลยีต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมมาผสมผสานกันในระบบการประชุมทางไกล ซึ่งเป็นการประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ต่างกันคนละสถานที่ โดยไม่จำกัดระยะทาง สามารถประชุมร่วมกัน โต้ตอบซึ่งกันและกัน และติดต่อรับส่งข้อมูลได้ทั้งภาพและเสียง โดยใช้กล้องวิดีโอ ไมโครโฟน และจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่หรือจอคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งในสถานที่ที่เชื่อมโยงกันผ่านระบบเครือข่ายดิจิตอล และการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม โดยการบีบอัดภาพ เสียงและข้อความ กราฟิกต่างๆ ไปยังสถานที่ประชุมต่างๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเห็นภาพและข้อความต่างๆ ได้ คุณภาพของภาพและเสียงที่ได้จะขึ้นอยู่กับความเร็วของช่องทางสื่อสารที่ ใช้เชื่อมต่อกันระหว่าง จุดต่อจุดหรือจุดต่อหลายๆจุดโดยผ่านระบบสื่อสาร อุปกรณ์ที่ต้องมีในระบบประชุมทางไกลนี้ ได้แก่ จอโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ ลำโพง ไมโครโฟน กล้อง และอุปกรณ์ Codec ซึ่งเป็นตัวเข้ารหัสสัญญาณภาพและเสียงที่ได้จากกล้องและไมโครโฟน โดยส่ง ผ่านเส้นทางสื่อสารไปยังอีกฝั่งหนึ่ง รวมถึงถอดรหัสสัญญาณที่ได้รับ มาอีกฝั่งให้กลับเป็นสัญญาณภาพ และเสียงแสดงบนจอและลำโพงนั่นเองเส้นทางสื่อสารขนาด 384 Kbps ขึ้นไปก็สามารถให้คุณภาพภาพในระดับที่ยอมรับได้ โดยอาจใช้ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ISDN หรือ ATM เป็นต้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
junction (n.) ชุมทาง See also: ทางแยก Syn. intersection
synod (n.) การประชุมทางศาสนา (คำทางการ) See also: การประชุมของผู้แทนโบสถ์ Syn. assembly, convention
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's an extraordinary traffic management program that required an IBM system in every railroad direction and an IBM system in every concentration camp.นั่นหมายถึงโปรแกรมควบคุมการขนย้ายที่พิเศษซับซ้อน ซึ่งต้องอาศัยระบบของไอบีเอ็ม ในทุกชุมทางรถไฟ
I'm expecting some guys over for a conference call.ฉันมีประชุมทางไกลสำคัญซะด้วยสิ
I've got two guys and a transatlantic conference call coming up.ฉันมีคนรอ.. ประชุมทางไกลอยู่สองคน
Huh, BioScience conference.อือ การประชุมทางวิชาการทางด้าน BioScience
You've got a premium diaper teleconferenceยังมีประชุมทางไกลเรื่องผ้าอ้อมเด็กอีก
Garcia, I need you to conference everybody now.การ์เซีย เรียกทุกคนประชุมทางโทรศัพท์ เดี๋ยวนี้
I had three conference calls and a 2-hour client meeting with Gary Danner.มีประชุมทางไกล 3 ครั้งแน่ะ คุยกับลูกค้าคนนึง 2 ชั่วโมง นัดคุยกับเกรย์ แดนเนอร์ด้วย
Immigrants stay only 24 hours before moving on, but that also makes them narco-trafficking hubs.ผู้อพยพอยู่เพียง 24 ชม. ก่อนจะไปต่อ แต่นั่นก็ทำให้มันเป็นชุมทาง ของเส้นทางขนส่งยา
You know, your Nerd Herd associate can also help you with videoconferencing.คุณรู้มั้ย ความสัมพันธ์ในเนิร์ดเฮิร์ท ของคุณสามารถช่วยเหลือคุณได้ ด้วยการประชุมทางวีดีโอ
Information is not lost.ในปี 2004 ในการประชุมทาง วิทยาศาสตร์ในดับลิน
I went straight home, spent the night on a video conference call.ผมก้อตรงกลับบ้าน ใช้เวลาทั้งคืน กับการประชุมทางไกลผ่านทางโทรทัศน์วงจรปิด
After hours in the video conference room.หลังจากหลายชั่วโมงในห้องประชุมทางวิดีโอ
While I got you on the phone, um, who is gonna be in on this conference call?ขณะผมโทรศัพท์กับคุณอยู่ อืมม ใครกำลัง ประชุมทางโทรศัพท์?
Olivia's expecting me on a teleconference with Tokyo in 20 minutes. I'm gonna call her and ask her to reschedule.โอลิเวีย รอผมประชุมทางไกล กับโตเกียวใน 20 นาที
It's an intersection and a cemetery.มันเป็นชุมทาง แล้วก็เป็นสุสาน
Final details on the Dubai teleconference in the morning.เข้ามาเก็บรายละเอียด การประชุมทางโทรศัพท์จากดูไบเช้านี้หน่อย
Business meeting or personal?การประชุมทางธุรกิจหรือบุคคล หรือไม่?
I do hereby instate one Lewis Dinkum... to serve as deputy from this day forward... or until his services are no longer required... by the people of Sommerton Junction.ข้าพเจ้าขอแต่งตั้ง ลูวิส ดิงคัม เป็นผู้ช่วยนายอำเภอตั้งแต่วั้นนี้ หรือจนกว่าประชาชนชุมทางซัมเมอร์ตัน
Atlanta's our southern hub.แอตแลนต้า เป็นชุมทางภาคใต้
Welcome to my ultra-private, completely untraceable mobile conference room.ยินดีต้อนรับ สู่สถานที่ส่วนตัวสุดๆ ไม่สามารถตามรอยได้ จากห้องประชุมทางไกล.
I got invited to speak at a medical conference in England in two days.ผมได้รับเชิญให้ไปกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับ การประชุมทางการแพทย์ที่อังกฤษในอีกสองวัน
She saw the cables to Washington with her own eyes.เธอเคยเห็นประชุมทางไกล กับวอชิงตันด้วยตาเธอเอง
Think you and the kid have got 30 minutes for a business meeting?คิดว่าคุณและเด็กได้มี 30 นาทีสำหรับการประชุมทาง ธุรกิจหรือไม่?
Well, day-and-a-half ride to Junction City. We got two days.ก็วันและครึ่งนั่งไปเมืองชุมทาง เราได้สองวัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชุมทาง
Back to top