ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฉึ่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฉึ่ง*, -ฉึ่ง-

ฉึ่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉึ่ง (v.) stink Syn. ดัง
ฉึ่ง (adj.) rotting See also: stinking
ฉึ่ง (v.) swell up See also: be bloated, be swollen
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You smell like a pig already!แกตัวเหม็นฉึ่งอยู่แล้ว
And there they are, these big balloon people... because I found them two weeks after they'd been under the bed.ตัวบวมอลึ่งฉึ่งเน่าเฟะ เพราะผมพบศพหลังจากตายมา 2 อาทิตย์
It was all forgotten until a few weeks later when suddenly his big toe started... curling in.มันก็ไม่เป็นไรหรอก จนกระทั่งหลายอาทิตย์ต่อมา นิ้วของเขาก็เกิดบวมขึ้นทันทีทันใด บวนฉึ่งเลย
Let me break it down.ไม่มีใครในห้องเหม็นฉึ่งนี้
Little vibranium cocktail?ดูบวมฉึ่ง ถ่วงเวลาเพื่อช่วยชาวเมืองสินะ
That's when I heard the hissing noise.แล้วก็ได้ยินเสียงฉึ่ง
The hissing turned into a full-blown roar.เสียงฉึ่งๆ กลายเป็นเสียงระเบิดคำราม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฉึ่ง
Back to top