ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จ้องมอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จ้องมอง*, -จ้องมอง-

จ้องมอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จ้องมอง (v.) stare See also: gaze, look at Syn. จ้อง, เพ่งมอง, มองดู, จ้องดู
English-Thai: HOPE Dictionary
gawk(กอค) vt. จ้องมองอย่างแปลกใจ,จ้องมองอย่างโง่ ๆ n. คนที่เซ่องุ่มง่าม
gaze(เกซ) vi.,n. (การ) จ้องมอง,เพ่งมอง,มองเขม็ง., Syn. stare,gape
pry(ไพร) vi.,n. เที่ยวค้น,ลอดมอง,จ้องมอง,สอดส่องดู,สอดรู้สอดเห็น vt. งัดขึ้น,งัด,ได้มาด้วยความลำบาก. n. เครื่องงัด,คานงัด,การงัด, Syn. peer,peep
regard(รีการ์ด') vt. พิจารณา,ถือว่า,เห็นว่า,จ้องมอง,เอาใจใส่,นับถือ,เคารพ vi. สนใจ,จ้องมอง n. การอ้างอิง,ความสัมพันธ์,ความคิด,ความสนใจ,การมอง,การจ้องมอง,ความนับถือ,ความเคารพ,ไมตรีจิต, See also: regards n. ความเคารพนับถือ regardable adj.
stare(สแทรฺ) vi.,vt.,n. (การ) จ้องมอง,จ้อง,จ้องเขม็ง,ถลึงตา,เด่นชัด,เตะตา,โต้ง ๆ , (ขน) ตั้งชัน. stare down จ้องให้กลัว -Phr. (stare one in the face รีบด่วน,ฉุกเฉิน) ., Syn. glare,gaze,eye
stargaze(สทาร์'เกซ) vi. จ้องมอง,ดูดาว,ฝันกลางวัน,ใจลอย
watch(วอทชฺ) vt. vi.,n. (การ) เฝ้า,ดู,ชม,จ้องมอง,รอคอย,ระมัดระวัง,เฝ้ายาม ,นาฬิกาข้อมือ,การเฝ้ายาม,การดูแล,เวลาอยู่เวรในเรือ,คนยาม,กะเวลา,ยาม (เวลา) , -Phr. (on the watch ตื่นตัว ระมัดระวัง), Syn. guard,sentry,sentinel,look,observe
English-Thai: Nontri Dictionary
glare(n) การจ้อง,การจ้องเขม็ง,การจ้องมอง,แสงจ้า
pry(vi) สอดส่อง,จ้องมอง,ลอบมอง,เที่ยวค้น
stare(n) การจ้องเขม็ง,การถลึงตา,การจ้องมอง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fix on (phrv.) จ้องมอง
fix upon (phrv.) จ้องมอง
gaze at (phrv.) จ้องมอง See also: เพ่งมอง Syn. gape at, gawk at, goggle at, stare at
gaze on (phrv.) จ้องมอง See also: มองดู Syn. gaze upon
gaze upon (phrv.) จ้องมอง See also: มองดู Syn. gaze on
get a load of (idm.) จ้องมอง
glare at (phrv.) จ้องมอง See also: จ้อง
goggle (vi.) จ้องมอง Syn. stare, gaze
peer into (phrv.) จ้องมอง See also: จ้องเขม็ง
regard (n.) จ้องมอง See also: ดู, เพ่ง Syn. gaze, look, watch
stare (vi.) จ้องมอง See also: เพ่งมอง, เพ่ง, เล็ง
stare (vt.) จ้องมอง See also: เพ่งมอง, เพ่ง, เล็ง
stare at (phrv.) จ้องมอง See also: จ้อง Syn. gape at, gawk at, goggle at
eyeball (vt.) จ้องมอง (คำไม่เป็นทางการ) See also: จ้อง Syn. examine, stare
fix with (phrv.) จ้องมองด้วย (ลักษณะการมองแบบใดแบบหนึ่ง)
ogle (vi.) จ้องมองด้วยความปรารถนา Syn. look, stare
ogle (vt.) จ้องมองด้วยความปรารถนา Syn. look at, stare at
gawk at (phrv.) จ้องมองด้วยท่าทางโง่ๆ (มักมีอาการอ้าปากค้าง) See also: จ้องมองอ้าปากค้าง, จ้องมองด้วยความสงสัย Syn. gawp at, gape at, gaze at, goggle at, stare at
gawp at (phrv.) จ้องมองด้วยท่าทางโง่ๆ (มักมีอาการอ้าปากค้าง) See also: จ้องมองอ้าปากค้าง, จ้องมองด้วยความสงสัย Syn. gape at, gaze at, goggle at, stare at
stargaze (vi.) จ้องมองดาว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's rude to stare at other peopleการจ้องมองคนอื่นนั้นไม่สุภาพ
She stared at me like I am a weird guyเธอจ้องมองที่ฉันอย่างกับฉันเป็นตัวประหลาด
Stop staring at me!เลิกจ้องมองฉันได้แล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
* Take a look, take a look * * Take a look in the mirror ** จ้องมอง จ้องมอง * * จ้องมองในกระจก แล้วร้องไห้ *
Only when I... look at you, Angie.จ้องมองคุณน่ะ แองจี้
Looking at the Mosaic case board.จ้องมองบอร์ดโมเสคครับ
Looking up at me, holding this knife out.จ้องมองผม ที่จ้วงมีดนี้ออกไป
Gaze upon it in envy, my friend.จ้องมองมันในความอิจฉาเพื่อน ของฉัน
♪ 'Cause you're creepy and crawly ♪จ้องมองล่วงล้ำ คิดจะหม่ำเชียวแหละ
"stared into the illimitable gulf of the unknown...จ้องมองอ่าวอันกว้างใหญ่ไร้ขีดจำกัด ของสิ่งที่เขามิอาจรู้ได้
Seeing your man in the fleshจ้องมองเนื้อหนังคนของท่าน
Staring out the window.จ้องมองไปที่หน้าต่าง
You're both staring at each other in slow motion, which although cheesy and obvious, it underscores your respective yearnings.จ้องมองไปที่อีกฝ่าย แล้วก็กลายเป็นภาพสโลว์โมชั่น มันเดาง่ายแล้วก็น่าเบื่อไปหน่อย แต่ก็ทำให้วูบวาบดีเนอะ
I have spent the last two centuries locked in a box... staring into the all-consuming void.จ้องมองไปยังความว่างเปล่าเบื้องหน้า เห็นเงาอันมืดมิดของดวงวิญญาณเหี่ยวเฉา
Staring at nothing.จ้องมองไปในความว่างเปล่า
I try my best every day, but it's very difficult with people looking me up and down as if I were a prize cow.แต่ว่ามันยากเหลือเกิน เมื่อมีคนจ้องมองฉัน หัวจรดเท้าเหมือนเป็นแม่วัวที่เข้าประกวด
Everybody will still think you've got it.ทุกคนจะยังคงคิดว่าคุณได้รับมัน พวกเขาจะจ้องมองที่ใบหน้าของคุณ
And only eagles stop and stareและมีแต่นกอินทรีย์ เท่านั้นที่จ้องมองฉัน
Instead of thinking of my needs, you're standing there doing what you want to do, which is stare at me.แทนที่จะคิดถึงความต้องการของฉัน เธอกลับยืนอยู่ตรงนั้นทำสิ่งที่เธออยากทำ จ้องมองฉัน
I remember staring down at his shoes.ฉันจำได้ว่าจ้องมองลงที่รองเท้า ของเขา
We'll figure something out.อย่าลืมจ้องมองตาเขาไว้นะ
He never spoke. He just got drunk and stared.เขาไม่เคยพูด เขาเพิ่งได้เมาและจ้องมอง
To gawk and grovel and stare at Prince Ali!เพื่อตะลึง เคารพ และจ้องมอง เจ้าชายอาลี
Like, you can be staring at the wall.ต้องการคุณสามารถได้รับการจ้องมอง ที่ผนัง
What are you jimmies staring at?สิ่งที่คุณ JIMMIES จ้องมองที่?
Staring at TV static for hours, listening to washing machines.อะไร? จ้องมองที่ทีวีแบบคงที่ สำหรับชั่วโมง, ฟังเครื่องซักผ้า
Why are you staring at me?แล้วเจ้ามาจ้องมองข้าทำไม?
His fingers and cuffs were still ruddy ith gore, and as he watched... in horror... the speckles of blood seemed to multiply before his eyes... like maggots on a fetid corpse.นิ้วและข้อมือเขาเต็มไปด้วยเลือด และ ในขณะที่เขาจ้องมองมัน ด้วยความสยดสยอง หยดเลือดดูเหมือน...
But she just kept staring at it--แต่เธอยังคงจ้องมองไปที่มัน--
When you see something like that, it's like God is looking right at you, just for a second, and if you're careful, you can look right back.เวลาเธอเห็นอะไรแบบนั้น จะเหมือนพระเจ้าจ้องมองเธอ ในเสี้ยววินาที และถ้าเธอสัมผัสได้ เธอก็จะมองกลับไปได้
Like a fear that my whole life had already been laid out for me.ฉันยืนอยู่ตรงนั้น.. จ้องมองผนังเหมือนอย่างนาย
I'd gaze at the pictures and dream of the day I'd meet my prince.ฉันจ้องมองไปที่รูปภาพ และก็ฝันถึง วันที่ฉันจะได้พบกับเจ้าชาย.
It's strange It feels like somebody is watching meรู้สึกแปลก ๆ เหมือนมีใครกำลังจ้องมองเราอยู่
Nothing that would require the intense concentration you're exerting to look at her.ก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะทำให้ต้องไป จ้องมองหล่อนตาเขม็งเหมือนนายทำแบบนั้นนี่
Why do you keep staring at me?ทำไมชอบแอบมาจ้องมองฉันอยู่เรื่อย?
I've looked at love that wayฉันเคยจ้องมองหาความรัก..
I've looked at loveฉันเคยจ้องมองหาความรัก..
Good King Wenceslas looked outกษัตริย์เวนเซลลาส จ้องมองออกไป
The gentlemen watching.ดูสิว่าชายหนุ่มจ้องมองอะไรอยู่
We're not on the same level as you. Furthermore, how can someone like you come to our school?ชอบจ้องมองแต่ฮานาซาวา
Poor pumpkin, her debut and everybody will be staring at you.เราจะสายนะ ฟักทองที่น่าสงสาร เมื่อเธอปรากฏตัว ทุกๆคนจะ จ้องมองมาที่เธอ
I just want to stareฉันแค่ต้องการจ้องมอง
You gaze at the sea alone...เธอจ้องมองไปที่ทะเลเพียงลำพัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จ้องมอง
Back to top