ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จะปิ้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จะปิ้ง*, -จะปิ้ง-

จะปิ้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จะปิ้ง (n.) a gold or silver genital cover of a girl Syn. กระจับปิ้ง, จับปิ้ง, ตะปิ้ง, ตับปิ้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We making s'mores?จะปิ้งสมัวร์ส กินกันเหรอ
I mean, I think she's always had a little crush on you.คือแม่หมายความว่า เซเรน่า คงจะปิ๊งเธอเล็กๆ บ้างแหละ
Tell your hubby to get better, we're grilling every night.บอกแฟนคุณให้หายไวๆ, พวกเราจะปิ้งอาหารกินกันทุกคืน
Bet the marshmallow would roast up nicely.มาร์ชเมลโล่น่าจะปิ้งได้พอดีเลย
It's not supposed to happen with your sponsor, but they just kind of clicked.นั่นไปสิ่งที่ไม่ถูกคาดหวัง ให้เกิดขึ้นกับคนที่เป็นพี่เลี้ยง แต่พวกเขาก็อาจจะปิ๋งๆ กันได้
You guys are having, like, an instant connection.โอ้ววว ... เธอสองคนเกิดจะปิ๊งปั๊งกันขึ้นมาแบบกระทันหันเหรอ
Oh, well, pardon me, Mom. I'll put another shrimp on the barbie.ขอโทษครับ แม่ ผมจะปิ้งย่างกุ้งอีกตัวครับ
I thought we'd watch the basketball game, maybe do a little grilling.ผมคิดว่าเราอาจจะดูเกมส์บาสเก็ตบอลด้วยกัน หรืออาจจะปิ้งๆย่างๆ
Oh, I'm sure it'll be great. We'll probably grill that up tonight.โอ้ยย มันต้องแจ๋วแน่ เราจะปิ้งมันซะ
We're gonna blow this barbecue.เราจะปิ้งบาร์บีคิวกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จะปิ้ง
Back to top