ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คาลาไมน์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คาลาไมน์*, -คาลาไมน์-

คาลาไมน์ ในภาษาอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
calamineคาลาไมน์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Calamine Lotionคาลาไมน์โลชัน,ยาทาแก้ผดผื่นคัน,คาลาไมน์โลชั่น [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
calamine (n.) คาลาไมน์ See also: แป้งสีชมพูชนิดหนึ่งใช้บรรเทาอาการคัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คาลาไมน์
Back to top