ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเศร้าสลด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเศร้าสลด*, -ความเศร้าสลด-

ความเศร้าสลด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
broken-heartn. ความท้อแท้หมดหวัง,ความเศร้าสลด,ความผิดหวังในเรื่องความรัก,ความเสียใจมาก, See also: broken-hearted adj. ดูbroken-heart

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเศร้าสลด
Back to top