ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความอวดดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความอวดดี*, -ความอวดดี-

ความอวดดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
gall(กอล) n. สิ่งที่ขม,สิ่งที่ขมขื่น,ความขมขื่น,น้ำดี,ความทะลึ่ง,ความอวดดี,แผลบนผิวหนัง,แผลที่เกิดจากการถูครูด,สิ่งที่ระคายเคือง,ภาวะระคายเคือง vt. ทำให้เป็นแผล,ครูดอย่างแรง,ทำให้ขุ่นเคือง,รบกวน,กวนโทสะ. vi. ขุ่นเคือง,เป็นแผล. -S...
impudence(อิม' พิวเดินซฺ) n. ความทะลึ่ง, ความยโส, ความโอหัง, ความอวดดี, ภาษาหรือคำพูดที่ทะลึ่งหรือยโส., Syn. impudency
insolence(อิน'ซะเลินซฺ) n. ความอวดดี,ความทะลึ่ง,ความดูถูก,ความไร้มารยาท.
self-assertionn. การยืนยันในความคิดของตัวเอง,การกระทำตามอำเภอใจ,ความอวดดี,ความเสือก., See also: self-asserting adj. . self-assertive adj., Syn. assertiveness
English-Thai: Nontri Dictionary
arrogance(n) ความหยิ่ง,ความจองหอง,ความยโส,ความอวดดี
bighead(n) ความยโส,ความอวดดี,ความถือดี,ความโอหัง
impudence(n) ความอวดดี,ความยโสโอหัง,ความทะลึ่ง
insolence(n) ความทะลึ่ง,ความโอหัง,ความหยาบคาย,ความอวดดี
SELF-self-assertion(n) ความดื้อดึง,การทำตามใจตนเอง,ความอวดดี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
forwardness (n.) ความอวดดี
presumptuousness (n.) ความอวดดี Syn. forwardness
sauciness (n.) ความอวดดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความอวดดี
Back to top