ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความขาว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความขาว*, -ความขาว-

ความขาว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความขาว (n.) whiteness Ops. ความดำ
English-Thai: HOPE Dictionary
hoar(ฮอร์) n. ภาวะขนหงอน,ความขาว,ผมหงอกขาว. adj. หงอกขาว, Syn. hoary
white(ไวทฺ) adj. ขาว,หงอก,ขาวบริสุทธิ์,สีเผือก,ผิวขาว,สีเงิน,ขาวหิมะ,มีหิมะ,ไร้สี,โปร่งใส,ว่างเปล่า,สวมเสื้อขาว,โชคดี,ไม่ได้เขียนอะไร,สะอาด,มีเจตนาดี,ซื่อตรง,ยุติธรรม,ไร้เดียงสา, (กาแฟ) ใส่นมหรือครีม n. สีขาว,ความขาว,ผิวขาว,สิ่งที่มีสีขาว,ไข่ขาว,แอลบิวเมน
whiteness(ไวทฺ'นิส) n. ความขาว,ความซีดขาว,สิ่งที่มีสีขาว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
whitenesss (n.) ความขาว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
White spreads little by little over their body, which disappear forever.ความขาวแผ่ขยาย ทีละเล็กละน้อย ปกคลุมร่างของเขา ซึ่งสูญหายไปตลอดกาล
The air, the sky, the ground, they all became the same, and horrible screaming... white,ทุกๆที่ขาวโพลนไปหมด มีเสียงกรีดร้องโหยหวน ท่ามกลางความขาวโพลนนั้น
And then I saw my father's eyes, and they were that same white... and that's when he did it.ผมจ้องเข้าไปในตาของพ่อ มีแต่ความขาวโพลนเต็มไปหมด แล้วเค้าก็ทำสิ่งนั้น...
Are something like this. Mikio 68%, Makio 16%, Kiichi 6% (Current Boss), Kitaro 2% (deceased: First Boss), Invalid 8%."ความขาวของดอกไม้ คือสีของความรัก"
Aniki, Aniki. Lets pass this around the city. What's this?"ความขาวของดอกไม้ คือสีของความรัก"
I want your girl on this prince Farid like white on rice.ผมอยากให้สายลับของคุณติดตามเจ้าชายอย่างกับความขาวที่คู่กับข้าว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความขาว
Back to top