ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนเสเพล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนเสเพล*, -คนเสเพล-

คนเสเพล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
rake(เรค) n. คราด,เครื่องคราด,คนเสเพล,คนเหลวไหล,คนเจ้าชู้,การเอียง,การเอียงลาด -v. คราด,ขูด,กวาด,เสเพล,คุ้ย,เก็บ,เขี่ย,มองกราด,ยิ่งกราด,ประณาม,ค้นคว้า,เสาะหา, See also: raker n.
rascal(แรส'เคิล) n. คนพาล,อันธพาล,คนเสเพล,คนเลว,คนทุจริต,คนโกง,อ้ายเสือนี่. adj. ทุจริต,เลว,สารเลว,พาล,อันธพาล, Syn. rapscallion,scoundrel
roue(รูเอ',รู'เอ) n. คนเสเพล,คนเหลวไหล,คนขี้เหล้า,เสื้อผู้หญิง, Syn. profligate
scamp(สแคมพฺ) n. อันธพาล,คนพาล,คนเสเพล,คนโกง,คนเหลวไหล. vt. ทำให้เหลวไหล,ทำอย่างรีบเร่ง,ทำอย่างสะเพร่า, Syn. rogue
scapegrace(สเคพ'เกรส) n. อันธพาลที่ใช้การไม่ได้,คนที่ใช้การไม่ได้,คนเสเพลที่ใช้การไม่ได้, Syn. rogue,rascal
scoundrel(สเคา'เดริล) n. คนเสเพล,คนพาล,คนชั่ว,คนเลว,คนวายร้าย, Syn. blackguard
varlet(วาร์'ลิท) n. คนใช้,คนรับใช้,ผู้รับใช้,อัศวิน,อันธพาล,คนเสเพล, Syn. caste
English-Thai: Nontri Dictionary
loafer(n) คนเสเพล,คนไม่เอาถ่าน,คนขี้เกียจ
rascal(n) อันธพาล,คนสารเลว,คนพาล,คนเสเพล,คนโกง
scoundrel(n) คนพาล,อันธพาล,คนเลว,คนเสเพล,คนชั่ว
varlet(n) คนเสเพล,อันธพาล,คนรับใช้,อัศวิน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
loose fellow (n.) คนเสเพล See also: คนไร้ค่า Syn. profligate
rake (n.) คนเสเพล See also: คนเจ้าชู้, เสือผู้หญิง Syn. playboy
rip (n.) คนเสเพล See also: คนไร้ค่า Syn. loose fellow, profligate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนเสเพล
Back to top