ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนสวน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนสวน*, -คนสวน-

คนสวน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนสวน (n.) gardener Syn. คนทำสวน
English-Thai: HOPE Dictionary
allotment(อะลอท' เมินทฺ) n. การจัดแบ่ง, การจัดสรร, ส่วนที่จัดแบ่ง, ส่วนแบ่งที่ได้รับ, ที่ดินที่ให้คนสวนเช่า (share, portion, deal)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"I got a tape of Rosie O'Donnell getting fucked stupid", I would be like why the fuck aren't we watching that right now?"เฮ้ย กุมีคลิป ลิเดีย เอากะ คนสวน " ฉันคง "เฮ้ย ทำไมไม่รีบๆเปิดวะกุอยากดูด้วย"
Security guard, gardener, cook, maid, private nurse.ยามรักษาความปลอดภัย คนสวน กุ๊ก แม่บ้าน พยาบาลส่วนตัว
Damon had to compel a couple of the Lockwood gardeners to bring the coffin in.คนสวนของบ้านล็อควู๊ดสองคน ขนโลงศพมาไว้ในนี้
Is that what your farmer is looking for?คนสวนคุณกำลังหา สิ่งนี้อยู่หรือ
The gardeners have planted white roses when I specifically asked for red.คนสวนปลูกกุหลาบขาว ทั้งที่ฉันจำเพาะแล้วว่าต้องเป็นกุหลาบสีแดง
Gardener found the body when he, uh, came this morning.คนสวนพบศพเมื่อเช้านี้
Probably the head gardener wishing instructions.หัวหน้าคนสวนคงต้องการโทรมารับคําสั่ง
I'll send for my gardener. You'll have plenty to discuss.ผมจะเรียกคนสวนมา คุณจะได้คุยกับเขา
We lived right behind the Thurman Public Rose Garden in the house where they used to keep the gardeners back in the fifties.เราอาศัยอยู่ที่ หลังสวนดอกกุหลาบของเทอแมน อยู่ในบ้านที่เคยเป็นของคนสวน ในสมัยยุค 50
Doesn't Marcel... John Bosload's gardener, live here?คุณมาเซล คนสวนของจอห์นบอสโหลด
At them, the police, at Rick, at Maria, at the dry cleaners who destroyed another blouse today, at the gardener who keeps overwatering the lawn.พวกเขา ตำรวจ ริค มาเรีย คนซักแห้งที่ทำเสื้อพังไปอีกตัววันนี้ คนสวนที่รดน้ำมากไป
Forget it. I don't need a gardener.ช่างมันเถอะ ผมไม่ต้องการคนสวน
I used to be Gabrielle 's gardener.ผมเคยเป็นคนสวนของกาเบรียลน่ะ
He's certainly married up from lawn boy.เขาก็ขยับจากการเป็นคนสวนแล้ว
Same reason i had an affair. Yeah, with our teenage gardener!ก็เหตุผลเดียวกันที่มีชู้แหละ เย้ กับคนสวนเอ๊าะๆ
What's Reaper moaning about?"แล้วคนสวนนั่นคร่ำครวญอะไร
I'm at Beth's soccer game with my ex-wife who's here with my ex-gardener.ตอนนี้ฉันอยู่ที่เกมการแข่งขันฟุตบอลของเบธกับเมียเก่า ซึ่งมากับคนสวนเก่าของฉัน
Your 20 "rims of your escalade ...และคนสวนคนโปรดของท่าน
"King was a very polite gardener."คิงเป็นคนสวนที่สุภาพมาก
What's the matter, little gardener? Huh?เป็นอะไรไปล่ะ ไอ้คนสวนกระจอก ฮะ?
It's like my ex-wife used to say before she ran off to Ecuador with the fucking gardener.มันเหมือนกับที่เมียเก่าฉันเคยพูดก่อนที่เธอ หนีไปอยู่เอวกัวดอร์ กับไอ้คนสวนชั่วนั้น
It could have been the gardener. R... really?อาจจะเป็นคนสวนก็ได้ จริงหรอ?
Can't you call him that?ทำไมไม่เรียกเขาว่าคนสวนเก่าหละ
He was just your gardener.เขาแค่เคยเป็นคนสวนของคุณ
For God's sake, Bob, he's a gardener, not a servant.เขาเป็นคนสวน ไม่ใช่คนรับใช้
He's the gardener/handyman for the Homeowner's Association.เขาเป็นคนสวน คนงาน ให้กับสมาคมผู้เป็นเ้จ้าของบ้าน
Sure,if they want to become dishwashers and gardeners.แน่นอน ถ้าอยากจะเป็นคนสวน คนล้างจาน
Every time we go someplace, you dump me whenever someone pretty comes even though you don't have a shot.นายคิดว่าทิ้งทุ่นฉันได้ทุกเมื่อ ที่มีคนสวนกว่าผ่านมา ถึงแม้ว่านายไม่มีโอกาสกับพวกเธอ
I sometimes think it's because I can sympathize... gardener to gardener.บางทีผมคิดว่าเพราะผมสามารถเข้าใจ คนสวนด้วยกัน
You're not the woman who has sex with her gardeners, are you?คุณไม่ใช่ผู้หญิงที่มีเซ็กส์กับคนสวนใช่มั้ย
I'll call the gardeners to come over and adjust the sprinklers.ฉันก้อจะเรียกคนสวนมาดู และจัดการกับหัวฉีดน้ำนั่น
Landscaper. Dude's a freakin' gardener.นักออกแบบภูมิทัศน์ คนสวนดีๆนี่เอง
Leaving a note for the gardener.ทิ้งโน้ตไว้ให้คนสวนน่ะค่ะ
Why don't we... why don't we grab an interview with gardener look like?ทำไมเราไม่ถามคนสวนล่ะ ? เขาอาจจะมีอะไรเล่าก็ได้นะ
I am standing here with the resident gardener, Javier Ortega.ผมอยู่ที่นี่กับคนสวน ฮาเวียร์ ออเทเกวซ
He's a groundsman for the Islamic House on Constitution Avenue.เขาเป็นคนสวน ในบ้านพักอิสลาม ที่ถนนคอนสติตูชั่น
If it's about the Leeds triple murder, it was the gardener.ถ้าจะพูดถึงคดีฆาตรกรรมสามศพในลีดส์ ฆาตกรคือคนสวนนั้นแหละ
Sure, if the gardener's Joseph Mengele.เป็นไปได้ถ้าคนสวนคือ Joseph Mengele
Me and Gabby and other people. People that I care about.ตอนที่แก๊บบี้พูดถึงคนสวน อะเลฮันโด้
Hey, while you were out dishing with your friends, our gardener quit.เอ้อ ตอนคุณไปหาเพื่อน คนสวนเราลาออกนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนสวน
Back to top