ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนรวย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนรวย*, -คนรวย-

คนรวย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนรวย (n.) the rich See also: millionaire, man of wealth, wealthy person, rich person Syn. คนร่ำรวย, คนมั่งมี Ops. คนจน
คนรวย (n.) wealthy person See also: the rich, millionaire Syn. เศรษฐี, ผู้ร่ำรวย, ผู้มั่งมี Ops. คนจน
English-Thai: HOPE Dictionary
buckeenn. หนุ่มคนจนที่พยายามแต่งตัว และทำท่าเหมือนคนรวย
nob(นอบ) n. ไพ่แจ๊ก,คนรวย,ผู้ดี
plutocracy(พลูทอค'ระซี) n. การปกครองด้วยเงิน,อำนาจเงิน,การปกครองโดยคนมีเงิน,พวกคนรวย
English-Thai: Nontri Dictionary
millionaire(n) มหาเศรษฐี,เศรษฐี,คนมั่งมี,คนรวย
nob(n) หัวตะปู,ไพ่แจ๊ค,ผู้ดี,คนรวย,ลูกขุนนาง,คนโกง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
loaded (sl.) คนรวย
elite (adj.) ซึ่งจำกัดไว้ให้เฉพาะคนรวยหรือคนที่มีอภิสิทธิ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know it's silly but my husband thinks our family needs extra protection now that we're rich.มันดูประหลาด ก็จริง แต่สามีฉันคิดว่าต้องมีการป้องกันบ้านแบบพิเศษกว่าคนอื่น ก็แบบ คนรวย ๆ อ่ะค่ะ
I mean, he's probably the son of some, uh, rich Beverly Hills family?พ่อหมายถึง เขาอาจจะเป็นลูกชาย ของพวก เอ่อ คนรวย แถบเบเบอร์รี่ฮิลล์ ?
In the Eastern Slav Republic, the divide between rich and poor became so great it ignited the fuse of a new rebellion.ในสาธารณรัฐชนชาติชาวสลาฟตะวันออกนั้น ได้มีการให้แบ่งแยกชนชั้นระหว่าง คนรวย และคนจน และนั้น เป็นการจุดชนวนของการก่อจลาจลอีกครั้ง
I run my business, and I'm being wined and dined by the city's elite.ฉันทำธุรกิจของฉัน คนรวย ๆ เมืองนี้ก็เลี้ยงดูฉันเป็นอย่างดี
The richer, whiter and more famous, they will all fall over himคนรวย คนขาว และคนมีชื่อเสียง ต่างสยบแทบเท้าเขา
The rich guy he had dirt on.คนรวย ที่มีความผิดติดตัว
You know, the rich get richer and the poor get the picture.คนรวยก็ยิ่งรวยขึ้น คนจนก็จนลง
The really rich people, like that guest, pay by black cardคนรวยจริงๆ อย่างแขกท่านนั้น จะจ่ายเป็นการ์ด
Why do rich people need things on credit as well?คนรวยชอบใช้แต่บัตรเครดิตเหรอไง
Rich guy with a problem. He needs to go away.คนรวยที่มีปัญหา เมีคนที่อยากกำจัด
Rich kids get sick easy when seasons change.คนรวยป่วยง่าย เวลาที่อากาศเปลี่ยน
Rich men do not become rich by giving more than they get.คนรวยมิได้ร่ำรวย ด้วยการให้มากกว่าที่เขาได้รับ
The rich can live forever.คนรวยสามารถอยู่ได้ตลอดไป
People like them always do.คนรวยแบบพวกเขามักเป็นแบบนั้น
The rich and powerful take what they want.คนรวยและคนมีอำนาจ ยึดครองทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการ
The rich and powerful take what they want.คนรวยและคนมีอำนาจ หยิบฉวยสิ่งที่พวกเขาต้องการ
The rich and powerful take what they want.คนรวยและมีอำนาจ พวกเขาหยิบฉวยสิ่งที่พวกเขาต้องการ
A rich man has overtaken the town. He's killed half a dozen men.คนรวยได้ทันเมือง เขาถูกฆ่าตาย ครึ่งโหลผู้ชาย
But you're a rich man. Why put up with it?แต่คุณก็เป็นคนรวย ทำไมต้องยอมด้วย
India has many men with too much wealth.อินเดียมีคนรวยมากไปหลายคน
They see no reason to give their loyalty to rich and powerful men who simply want to take over the role of the British in the name of freedom.พวกเขาไม่เห็นว่าจะต้อง ภักดีต่อคนรวยและมีอำนาจ ผู้หวังสืบทอดบทบาทจากพวกอังกฤษ โดยอ้างเสรีภาพ
Or debutantes! I don't hate debutantes!ผมไม่เกลียดสาวสังคม ผมไม่เกลียดเด็ก, คนรวย...
So, anyway, this lawyer fella says to me, "Your brother died a rich man."ดังนั้นต่อไปนี้ทนายความหนุ่มพูดกับผมว่า "พี่ชายของคุณเสียชีวิตคนรวย".
Then you're gonna go off to Stanford.พอคุณนึกขึ้นได้แล้วก็ไปแต่งงาน กับคนรวยๆคนที่พ่อแม่คุณพอใจ
I know you probably think I was born with a silver spoon in my mouth, but I'm no elitist.ทุกคนคงคิดว่า ผมเกิดมาบนกองเงินกองทอง แต่ผมไม่ใช่คนรวย
Come on, feel how the other half feels... Huh?เอาน่า ลองสัมผัสรสชาติของคนรวยดูบ้าง
But why me? I thought you only recruited boys with rich fathers.ทำไมเลือกฉัน ฉันนึกว่านาย เลือกกะเกณฑ์แต่ลูกคนรวย
What's there to know? He's a rich boy with tons of money! Fuck.จะต้องรู้อะไรอีก ก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นคนรวย มีเงินเป็นตันๆ ไอ้ห่าเอ๊ย
And while they're doing those sorts of nice things they're also playing a role in lowering taxes for corporations and lowering taxes for wealthy people and reconfiguring public policy.และขณะที่บรรษัททำอะไรที่ดูเหมือนดี มันก็เป็นการแสดงบทบาทเพื่อลดภาษีของบรรษัทไปด้วย การลดภาษีเพื่อคนรวย
The thing that says the rich man will sell you the rope to hand himself with if he think she can make a buck off it well I'm the rope.เหมือนคำพังเพยที่บอกว่า คนรวยจะขายแม้แต่เชือก ที่คุณเอาไปแขวนคอเขา ขอแค่ให้เขาคิดว่ายังหาเงินได้ก็พอ
Some of our clients pay $30 a week.บางคนรวยหน่อย อาจจ่ายสัปดาห์ละหลายพัน
Wanna know what I do?อยากรู้มั๊ยว่าผมทำงานอะไร คนรับจ้างถ่ายรูปคนรวยๆอย่างคุณไง
Rich bastards get away with everything!ไอ้พวกคนรวยหมา ๆ อย่างพวกแก
Find me a rich manไปหาคนรวย ๆ ให้ฉันสิ
Shut up. That is mine. (A term used in Mahjong)ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนรวยมาก
Can the heaven given, Domyouji Tsukasa-sama ever go to something as childish as a double date?แต่ว่าหนูไม่เหมาะสมกับคนรวยๆ... หนูก็แค่คนธรรมดาสามัญนะคะ
Thank you.นายเป็นพวกลูกคนรวยใช่รึเปล่า?
It's a value. It's a value for people with money.ราคามันก็เข้าท่าดีนะ / แต่มันเหมาะกับคนรวย
He won't be there anyway. These great men are never at home.ยังไงเขาก็ไม่อยู่หรอก พวกคนรวยไม่ค่อยอยู่บ้านกันหรอก
Might as well fuck the richest guy in town, is that it?เจ้าคงไปนอนกับพวกคนรวยในเมือง ใช่มั๊ย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนรวย
Back to top