ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนพูดมาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนพูดมาก*, -คนพูดมาก-

คนพูดมาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนพูดมาก (n.) big mouth See also: talkative person
English-Thai: HOPE Dictionary
blow-hard(โบล'ฮาร์ด) n. คนขี้คุย,คนพูดมากเกินไป
bore(บอร์) {bored,boring,bores} vi.,vt.,n. อดีตกาลของbear,เจาะรู,ไซ,เจาะช่อง,คว้าน,เปิดทาง,แหวกทาง,ความรำคาญ,คนน่าเบื่อ,คนพูดมาก,สิ่งที่น่าเบื่อ,ทำให้เบื่อหน่าย,ทำให้น่าเบื่อ,รูเจาะ,ช่อง,ส่วนกว้างของลูกสูบ,ปากกระบอกลำกล้องปืน,เครื่องเจาะรู,กระแสน้ำที่ขึ้นอย่า
chatterboxn. คนปากจัด,คนพูดมากเกินไป, Syn. gossip
gusher(กัช'เชอะ) n. บ่อน้ำมันที่ไหลพุ่งขึ้น,คนพูดมาก,คนพูดพล่าม
jay(เจย์) n. นกที่มีเสียงจ็อกแจ็กชนิดหนึ่ง,คนพูดมาก,คนโง่
English-Thai: Nontri Dictionary
blabbermouth(n) คนพูดพล่อยๆ,คนพูดมาก
bore(n) การไช,การเจาะ,รู,ช่อง,ความน่าเบื่อ,คนพูดมาก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
windbag (sl.) คนพูดมาก See also: คนคุยโม้โอ้อวด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A chatterbox got killed first, right?คนพูดมากถูกยิงตายก่อน ใช่ไหม ?
Young man, nobody likes a chatterbox.พ่อหนุ่ม ไม่มีใครชอบคนพูดมากนะ
I'll take care of the loudmouth.ข้าจัดการเจ้าคนพูดมากเอง
First of all, they're blabbermouths.อย่างแรกเลย พวกเขาเป็นคนพูดมาก
I'm always the one that talks more, so why is it you always win?ผมมักเป็นคนพูดมากกว่า แต่ทำไมแพ้คุณทุกที
Nolan Ross here with what was supposed to be a surprise announcement about the future of Nolcorp, but someone somewhere has a big mouth.คุณอยู่กับผมโนแลน รอส และแถลงการ ที่ควรจะเป็นแนวทางในอนาคตของโนลคอบ แต่มีบางคนพูดมากเกินไป
You're not gonna talk a lot, are you?นายคงไม่ใช่คนพูดมาก ใช่มั้ย
No, you don't seem like much of a talker.ไม่ คุณดูเหมือนไม่ใช่คนพูดมาก เข้าใจละ
I think that's my line, Mummyji.ผมต้องเป็นคนพูดมากกว่านะ แม่จ๋า
And I've heard this said before.และฉันเคยได้ยินคนพูดมาก่อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนพูดมาก
Back to top