ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ข้ามเขต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ข้ามเขต*, -ข้ามเขต-

ข้ามเขต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้ามเขต (v.) cross the frontier See also: go over the frontier Syn. ข้ามถิ่น
English-Thai: HOPE Dictionary
transit(แทรน'ซิท) vt.,vi.,n. (การ) ผ่าน,ส่งผ่าน,โคจรผ่าน. vi. ผ่าน,ส่งผ่าน,โคจรผ่านมการเปลี่ยนแปลง,การส่งข้ามเขตแดน,สภาพหัวเลี้ยวหัวต่อ, See also: transitable adj., Syn. transportation,transition
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
roaming๑. การใช้งานข้ามเขต๒. การค้นหาเครือข่าย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Crossing state lines makes it federal.ข้ามเขตรัฐ นั่นทำให้เป็นเรื่องของหน่วยสืบสวนกลาง
Crossing state lines. Looks like he enjoys the long way.ข้ามเขตรัฐ สงสัยมันจะชอบทางยาวๆ
Let's cross the border and the Chun-Su ridge.ข้ามเขตแดนไป และ ไปตามแนวเขาชุนซูเถอะ
Men and women can't be friends.ไม่มีผู้ชายที่ไหนยอมขับรถ 500 ไมล์ข้ามรัฐข้ามเขต
It's still your investigation, but once those criminals cross state lines, it'll become a federal matter.ตอนนี้ยังเป็นการดูแลของนายอยู่ แต่เมื่อไหร่ที่พวกนั้น ข้ามเขตรัฐ มันจะกลายเป็นเรื่องระดับประเทศ
If we engage in a battle with the BuYeo Army while crossing the border, we'll have to go to war with BuYeo too.ถ้าเราต่อสู้กับกองทัพพูยอ ในขณะที่ข้ามเขตแดน เราจะต้องทำสงครามกับพูยอด้วย
We'll cross the border together.เราจะข้ามเขตแดนไปด้วยกัน
Jesus, Robert.โรเบิร์ต มันข้ามเขตเหรอ
Is pushing the boundaries of all that is realนีเป็นการข้ามเขตของความจริง
They hadn't connected it because he crossed jurisdictional lines.พวกเขาไม่เชื่อมโยงมันเข้าด้วยกันเพราะมันข้ามเขตอำนาจศาล
Well, it is illegal to transport petroleum products over state lines now, isn't it?ดีีมาก มันเป็นการขนส่งสิ่งผิดกฎหมาย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ข้ามเขตไปรัฐอื่นตอนนี้ อย่างนั้นสินะ
Toorop cleared our way out. We're almost at the border.ทูรอฟเคลียร์ทางให้แล้ว เกือบจะข้ามเขตแดนแล้ว
He is... He is beyond awesome. He...เขาข้ามเขตคำว่าเยี่ยมไปแล้ว แต่เค้าคืออะไรที่เยี่ยมมากกกก
To reach it, one must take the North Road... and cross the border of heaven and earth.ถ้าจะไปที่นั่น ต้องใช้ถนนด้านเหนือ ข้ามเขตแบ่งระหว่างสวรรค์กับโลก
Walked across the lines that afternoonเดินข้ามเขตแดนกันได้ในตอนบ่าย
I understand dealers of vampire blood sometimes trade product with one another across state lines.ฉันเข้าใจว่าพ่อค้าเลือดแวมไพร์ บางทีก็จะค้าขายกันข้ามเขตรัฐ
Taking her cross state lines is a far cry from taking her to Fangtasia for the evening.มันคนระเรื่องเลย ระหว่างพาเธอข้ามเขตรัฐ กับพาเธอไปที่แฟงเทเชียในตอนกลางคืน
And check records for multiple border crosses,ตรวจสอบบันทึกการข้ามเขตแดนด้วย
This kind of reminds me that bus ride back from All-State.นี่ทำให้ฉันนึกถึง ตอนนั่งรถกลับจากแข่งข้ามเขต
If they discovered you beyond our border, they would kill you. I will go alone. No.หากพวกเขาพบเจ้าข้ามเขตแดนเราเจ้าไป เขาจะฆ่าเจ้า ข้าจะไปเพียงลำพัง ไม่ พวกเขาจะไม่เจอข้า
When they crossed into our territory, they broke pack law.เมื่อไหร่ที่พวกนั้นข้ามเขตมา พวกนั้นก็ทำผิดกฎ
If your kind come on our land again what?ถ้าพวกนายข้ามเขตเรามาอีก อะไรอะ
3 North Korean vehicles have crossed the Demarcation Line, heading for South Korea.มีรถสามคันของเกาหลีเหนือข้ามเขตแดนของทหารและกำลัง มุ่งลงใต้ครับผม
It was taken when he crossed the Hungarian border.มันถูกขโมยตอนที่เขาข้ามเขตฮังการี
Need you to get him extradited here.อยากให้คุณขอตัวเขา ข้ามเขตมาที่นี่
The faa has just confirmed that the sao paulo bound 767...FAA เพิ่งยื่นยันว่า เครื่องบิน 767 สู่เซา เปาโลข้ามเขต...
Transit detectives like him for three other robberies on the number two line in Flatbush in the last month.นักสืบข้ามเขต สงสัยเขา ในคดีปล้นอื่นอีกสามคดี คดีที่สองในแฟลทบูส เมื่อเดือนที่แล้ว
No, I know, as soon as Ellie crossed state lines, it became a federal case.ผมรู้ว่า เมื่อเอลลี่ข้ามเขตพรมแดนรัฐแล้ว มันกลายเป็นคดีกลาง
Obviously, he forgot to spin the borderline hostile act of hiring a blind guy to tutor his creepshow son.เค้าลืมอย่างเห็นได้ชัด ที่จะมาก้าวก่ายข้ามเขตแดนความเป็นศัตรู โดยทำเป็นดีจ้างคนตาบอดมาให้ เป็นติวเตอร์ให้ลูกชายเส็งเคร็ง
But riddle me this, bat boy... ghosts aren't exactly known for hopping county lines, right?ลองทายหน่อยนะ เจ้าหนูค้างคาว... วิญญาณร้ายไม่มีทางข้ามเขตแน่ๆ ใช่ไหม?
Unfortunately, transporting victims across state lines is not an issue for this group.ขนส่งเหยื่อข้ามเขตแบ่งรัฐ ไม่ใช่ปัญหาสำหรับกลุ่มนี้
We never crossed the border into your country.เรายังไม่ได้ข้ามเขตแดนเข้าไปในประเทศของคุณเลย
We can't assume that the secret police won't cross other borders to come after us.เราสันนิษฐานไม่ได้ว่าตำรวจลับพวกนั้น จะไม่ข้ามเขตแดนมาตามจับเรา
The unmoving line between them is a campus-wide, fleece-laden strip of pillow-to-pillow combat.แนวรบที่ไม่เคลื่อนไหวของพวกเขา ซึ่งทอดยาวข้ามเขตวิทยาลัย เป็นการต่อสู้แบบหมอนกับหมอน
You see that is the price for crossing Waabri.คุณเห็นไหมนั่นคือราคาที่ข้ามเขตของวาบริ
You think crossing the border's easy?คุณคิดว่าการข้ามเขตแดนมันง่ายนักรึไง?
Yeah, but purchasing that tiger and transporting it over a state line, that's a felony.ใช่,แต่คุณซื้อเสือตัวนั้น และขนส่งข้ามเขตรัฐ นั่นเป็นความผิดร้ายแรง
That bogey came across the border and then I lost you.คุณโอเคไหม? ฉันนึกว่าจะเสียคุณไปแล้ว ตอนคุณข้ามเขตแดนนั่นไป
We cross borders, explore new frontiers... frontiers of the heart, frontiers of the soul, and if we're lucky, we come home again, having learned great lessons about our shared destiny, for the purpose of our travels,เราข้ามเขตแดน แห่งแล้วแห่งเล่า เพื่อไปพบเขตแดนใหม่ๆ เขตแดนแห่งจิตใจ เขตแดนแห่งวิญญาณ
It allows me to cross the town line and still remember who I am.ทำให้ผมสามารถข้ามเขตเมือง และยังสามารถจำได้ว่าตัวเองเป็นใคร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ข้ามเขต
Back to top