ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ก่อนนั้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ก่อนนั้น*, -ก่อนนั้น-

ก่อนนั้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก่อนนั้น (n.) formerly
English-Thai: HOPE Dictionary
theretoforeadv. ก่อนนั้น,จนกว่าจะถึงเวลานั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's what happened before. You were my whole world.ก่อนนั้น คุณเคยเป็นโลกทั้งใบของฉัน
About before, what I forgot to tell you is...ก่อนนั้น ที่ฉันลืมบอกคุณคือ..
Before that, I took a message to the mayor for him.ก่อนนั่น เขาฝากฉันส่งข้อความถึง นายกเทศมนตรี
And before that, he was a jolly fellow, like this one.ก่อนนั้น เขาเป็นเด็กร่าเริง เหมือนคนนี้เลย
Well, we have to get to second base first.ก่อนนั้น เราต้องไปไกลกว่าแค่จูบกันก่อนนะ
Though for a while, I wasn't sure I was coming.ก่อนนั้น ไม่แน่ใจเลยว่าจะมาได้
Before that, I think you have to go back to the Red Sea.ก่อนนั้นก็คงต้องย้อนกลับไปที่ทะเลแดง
I was innocent and certainก่อนนั้นฉันยังเยาว์และมั่นใจ
Hey, that one looks like a turtle.ก้อนนั้นเหมือนเต่าเลย
That cloud looks like a camel.ดูนั่น! เมฆก้อนนั้นเหมือนอูฐ
Do you think it's acceptable that Ms. Woods is not prepared?คุณคิดว่าการที่มิสวู้ดไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนนั้นเป็นเรื่องยอมรับได้มั้ย
This, coming from the man who's been hiding a spaceship for 12 years.นี่ก็มาจากคนที่ซ่อนยานอวกาศนั่นเมื่อ 12 ปีก่อนนั่นไง
Thanks. We'll meet you later by the rock.ขอบคุณ เดี๋ยวเจอกันที่หินก้อนนั้น
All the drama from last year just wasn't important anymore.เรื่องราวทั้งหมดในปีก่อนนั้นไม่ได้สำคัญอีกต่อไป
O God of grace and glory, we remember before you this day our brother Jonathan.พระเจ้าทรงเมตตาและแจ่มใส เราจำคุณก่อนนั้นได้ พี่น้องเรา โจนาธาน
Is it something to do with those phone calls you kept getting?หรือเป็นเรื่องที่คุณรับโทรศัพท์วันก่อนนั้น
From the incident that occurred five years ago. it is more likely that their fate wouldn't have been changed.ชั้นได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับชาย 2 คนนี้ ผู้ซึ่งได้กลายมาเป็นเป้าหมายอยู่ในตอนนี้ เนี่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ 5 ปีก่อน หากเพียงแต่ถ้าเหตุการณ์เมื่อห้าปีก่อนนั้นไม่ได้เกิดขึ้น ชะตากรรมของพวกเขาคงไม่ได้เปลี่ยนไปถึงเพียงนี้
But before that, I have an urgent message for Professor Langdon.แต่ก่อนนั้น ฉันมีเรื่องด่วน ถึงโปรเฟสเซอร์แลงดอน
But it doesn't change the fact that your husband has brought war upon us.และก่อนนั้น บิดามัน ดาริอุส ที่มาราธอน
Yes, you know, when I started this race many, many...รู้มั้ยตอนฉันวิ่งแข่งครั้งแรก ในหลาย ๆ ปีก่อนนั้น
# Before love Never meant for me#ก่อนนั้น... รักไม่เคยมีความหมายกับฉัน
# Before love Never meant for me# ก่อนนั้นความรักไม่เคยมีความหมาย
If the i.r.s. Gets wind of your... rainy day fund, they could make me testify against you.ถ้า I.R.S เกิดรู้เรื่องเกี่ยวกับ เงินของคุณก้อนนั้น พวกเค้าต้องขอให้ฉันเป็นพยานเพื่อฟ้องคุณ
Before interval villain kill us.ช่วงก่อนนั้นผู้ร้ายฆ่าพวกเรา
So when they get here I'm gonna signal you and I want you to hide behind those two rocks right thereดังนั้นเมื่อพวกมันมาที่นี่ ฉันจะให้สัญญาณนาย แล้วนายก็ไปซ่อนหลังหินสองก้อนนั้น
A few years back you'd be lucky to see any tourists up here at all.ถ้าเป็น 2-3 ปีก่อนนั้นมีแน่ ไปทางไหนก็จะเห็นแต่นักท่องเที่ยว
Hi. Yeah. Let me get two of the chocolate things there.ครับ งั้น ผมขอช็อกโกแลตสองก้อนนั้นละกัน
Oh, I was home way before then, around 8:00.ผมกลับบ้านก่อนนั้น ราว 8: 00 น.
I know you feel something big, something real the other night when we were togetherฉันรู้ว่าเธอรู้สึกถึงอะไรบางอย่างคืนก่อนนั้น ตอนที่เราอยู่ด้วยกัน
God knows how much this one will cost us.คนก่อนนั้น ยิ่งมากกว่านั้นอีก
If you cannot identify the enemy operative in that time, we will have no choice but to relocate Chuck to a secure government holding facility.ถ้าเปิดโปงแผนของศัตรูไม่ได้ก่อนนั้น เราจำเป็นต้องย้ายตัวชัค... ไปยังที่คุมตัวของรัฐบาล
I should've taken you home the other night.คืนก่อนนั้นฉันควรพาเธอกลับบ้าน
Does that mean... that big stone too?งั้นก็แปลว่า หินก้อนนั้น
Really different.เราไม่ใช่แบบนี้ เมื่อก่อนนั้น ต่างกันมาก
I want the big money.ฉันต้องการเงินก้อนนั้น
That amount will be enormous.เงินก้อนนั้น ต้องใหญ่มหึมาแน่นอน
How did you manage to gather up that money without father's knowledge?คุณ จัดการรวบรวมเงินก้อนนั้น โดยที่พ่อไม่รู้, ได้อย่างไร?
Look at that one! That one looks like a dog.ส่วนก้อนนั้นก็เหมือนหมา
Even if that brick comes wrapped in green and gold.ถึงแม้ว่าอิฐก้อนนั้น.. จะห่อด้วยสีเขียวและทองก็ตาม
And the day before that, she left class before we even finished making the chocolate Bavarian cream.แล้ววันก่อนนั่น เธอออกห้องไปก่อนที่พวกเราจะทำช้อกโกแล้ต บาวาเรียน ครีม เสร็จเสียอีก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ก่อนนั้น
Back to top