ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การเร่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การเร่ง*, -การเร่ง-

การเร่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเร่งเร้า (n.) incitement See also: provocation, instigation, urge, stimulation Syn. การกระตุ้น, การยุยง
การเร่งเร้า (n.) stimulation See also: evocation, incitement, urge, instigation, encouragement Syn. การกระตุ้น, การปลุกเร้า
English-Thai: HOPE Dictionary
antedate(แอน' ทิเดท) n.,vt. การลงวันที่ก่อนวันจริง, การมาก่อน, การทำให้เกิดก่อน, การเร่ง, การกระทำหรือมีล่วงหน้า (antecede, precede)
catalysis(คะแทล'ลิซิส) n. การเร่งปฏิกิริยาทางเคมีโดยการเติมสารกระตุ้น,ปฏิกิริยาระหว่างบุคคลหรือแรงโดยมีตัวกระตุ้นที่ไม่ถูกกระทบกระเทือน, See also: catalytic adj. ดูcatalysis pl. catalyses, Syn. katalysis,stimulation
cramming(แครม'มิง) n. การเร่งเรียนหรือเร่งท่องจำ,การอัดหรือยัดให้เต็ม
ferment(เฟอ'เมินทฺ) n. เชื้อหมัก,เชื้อฟู,เอนไซม์ (enzyme) ,การหมัก,การบูด,การเร่ง,ความไม่สงบ,ความสับสนอลหม่าน vt. (เฟอเมนทฺ') หมัก,ปลุกปั่น,กระตุ้น. vi. เกิดการหมัก,เกิดการบูด,มีอารมณ์ตื่นเต้น,เกิดความอลหม่าน., See also: fermentability n. -fermentable adj.
precipitation(พรีซิพ'พิเท'เชิน) n. การเร่งให้เกิดขึ้น,การตกตะกอน,การถลำเข้าสู่,การพุ่ง,การถลำ,ความใจร้อน,ความเร่งรีบ,ความหุนหันพลันแล่น,ตะกอน,ผลิตผลการรวมตัวกันของไอน้ำในอากาศ (ฝน,หิมะ,ลูกเห็บ,น้ำค้าง) ,ปริมาณที่รวมตัวกันดังกล่าว
speed-upn. การเพิ่มความเร็ว,การเร่งการผลิต (แต่ไม่ได้เพิ่มค่าจ้างตาม), Syn. speedup,step up
English-Thai: Nontri Dictionary
acceleration(n) การเร่งความเร็ว
hustle(n) ความรีบ,ความเร่งรีบ,การเร่งรัด
precipitation(n) การเร่งรัด,การถลำ,การผลัก,การหนุน,การยุ
scurry(n) การรีบ,การเร่ง,การรีบเร่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
explosive evolution; explosive radiationการเร่งขยายพันธุ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rapid recruitmentการเร่งระดมคน [ดู mobilization ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Catalysisการเร่งปฏิกิริยา [TU Subject Heading]
Enhanceการเร่ง,ช่วยเร่ง [การแพทย์]
Photocatalysisการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Accelerationการเพิ่มขึ้น; การเพิ่มขึ้นของอัตรา; การเร่ง; การเร่งรัด; หัวใจเด็กเร่งเร็วขึ้น; การเร่ง, อัตรา [การแพทย์]
Excitabilityถูกกระตุ้น,การรับรู้ต่อสิ่งเร้า,การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น,ภาวะที่ไวต่อการเร่งเร้าหรือถูกกระตุ้น,สภาวะที่ไวต่อการกระตุ้น,การไวต่อการกระตุ้น,ตื่นเต้นตกใจง่าย,การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น,ความไว,การแสดงอาการโต้ตอบสิ่งเร้า,การไวต่อการกระตุ้น [การแพทย์]
Spallation Neutron Sourceต้นกำเนิดนิวตรอนแบบสปอลเลชัน, เครื่องผลิตนิวตรอนชนิดหนึ่ง โดยการเร่งโปรตอนพลังงานสูงกว่า 100 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ เข้าชนเป้าซึ่งเป็นธาตุหนัก เช่น แทนทาลัม ทังสเตน หรือ ยูเรเนียม ทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่มีการปลดปล่อยนิวตรอนพลังงานเฉลี่ย 1 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hustle (n.) การเร่ง See also: การดัน, การผลัก
impluse (n.) การเร่ง See also: การเร่งเร้า, การเร่งรัด
urge (n.) การเร่ง See also: การเร่งเร้า, การเร่งรัด Syn. impluse
pick-up (n.) การเร่งความเร็ว (คำไม่เป็นทางการ)
rush (n.) การเร่งรีบ See also: ความเร่งรีบ Syn. hurry, haste
urgency (n.) การเร่งรีบ See also: ความเร่งด่วน
accelerative (adj.) ที่เกี่ยวกับการเร่งความเร็ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การเร่ง
Back to top