ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การทำร้ายร่างกาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การทำร้ายร่างกาย*, -การทำร้ายร่างกาย-

การทำร้ายร่างกาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การทำร้ายร่างกาย (n.) battery
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
battery (n.) การทำร้ายร่างกาย See also: การโจมตี, การต่อสู้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Vandalism, assault, dealing.การทำลายทรัพย์สิน การทำร้ายร่างกาย การค้ายา
The assault caused him to starve.การทำร้ายร่างกาย ทำให้เขาอดยาก
Violence against your body and your life.การทำร้ายร่างกายหรือชีวิตของคุณ
You know, I'm surprised the Daily Prophet hasn't done a report on all these attacks.ฉันแปลกใจที่เดลี่ พรอเฟ็ตไม่รายงานข่าว การทำร้ายร่างกายนักเรียนที่นี่
So You Actually Threatened Lily Van Der Woodsen With Physical Violence?แสดงว่า แม่ทำร้ายคุณนายลิลลี่ด้วยการทำร้ายร่างกายเหรอฮะ?
It got real personal.มันเป็นการทำร้ายร่างกาย
I do,as well as the restraining order the victim filed against your client for physical abuse.ผมอ่านแล้ว พร้อมกับคำสั่งยับยั้งของเหยื่อ ต่อลูกความคุณเรื่องการทำร้ายร่างกาย
Immunity from the IRA connection I can guarantee, but the DA's office in San Joaquin hasn't even put together the assault case yet.คุ้มกันการเชื่อมโยงจากขบวนการ IRA ฉันรับประกันให้ได้ เเต่ที่สำนักงานใหญ่ที่ซานโจคิม ยังไม่ได้รวบรวมคดี การทำร้ายร่างกายเข้าด้วยกัน
You are finished. I'm calling security. This is assault.เธอถูกไล่ออก ฉันจะโทรตามร.ป.ภ นี่คือการทำร้ายร่างกาย
That's assault.นั่นแหละคือการทำร้ายร่างกาย
Entire crew went away for aggravated assault, attacked Zobelle's cigar shop.ลูกน้องทั้งหมดหนีไป จากการทำร้ายร่างกายจนได้รับอันตรายสาหัส โจมตีร้านซิการ์ของโซเบลล่า
Let our analysts take a look at reports from the past few months and see if there's been a change in the crime patter disturbances or assaults that may be connected.ให้เจ้าหน้าที่ของเราดูรายงานย้อนหลังสองสามเดือน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่ออาชญากรรม การทำร้ายร่างกายที่อาจเชื่อมโยง
I checked detroit crime reports over the last month because derek and emily astutely thought there might be some sorts of assaults or disturbancesจากแฟ้มอาชญากรรมของดีทรอยท์เมื่อเดือนที่แล้ว ที่ดีเร็คกับเอมิลี่ขอให้ช่วยเช็คเผื่อมีการทำร้ายร่างกายหรือก่อเหตุ
But there have been case studies of assaultive enucleators.แต่เคยมีกรณีศึกษา เกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายของพวก 'เอนิวครีเอเตอร์'
What makes these attacks so different?อะไรทำให้การทำร้ายร่างกายนี้ แตกต่างกันอย่างมาก
And why do you think this might be an assault?ทำไมคุณถึงคิดว่า เป็นการทำร้ายร่างกายล่ะ?
But hurting Mark doesn't bring Zoe back to me.แต่การทำร้ายร่างกายมาร์ค มันไม่ได้ช่วยให้โซอี้กลับมาหาผม
"First, do no harm."ข้อแรก ไม่มีการทำร้ายร่างกาย
You know, if Salters inflicts physical punishment on Chris, then it's highly unlikely he's the Alpha of the group.รู้มั้ย ถ้าซัลเทอร์สสร้างความเจ็บปวด ด้วยการทำร้ายร่างกายคริส ก็เป็นไปได้มากว่าเขาไม่ใช่อัลฟ่าของกลุ่ม
Ok, well, none of them have assault records. Not yet, anyway.โอเค อืม ในรายชื่อนี้ไม่มีใครมีประวัติการทำร้ายร่างกาย ยังไม่มีว่างั้นเถอะ
Kenney's mother was taken into custody for repeatedly hitting her son in the face in public.แม่ของเคนนี่ต้องถูกควบคุม เพราะการทำร้ายร่างกาย ลูกชายของเธอ ในที่สาธารณะ
You never reported an attack.แต่คุณไม่ได้แจ้งความการทำร้ายร่างกายหนิ
With no apparent evidence of physical violence or sexual assault, we could be looking at an unsub who gets off on the torture of drowning.เนื่องจากไม่มีหลักฐานที่แน่ชัด ถึงการทำร้ายร่างกาย หรือการทารุณทางเพศ เราอาจจะกำลังมองหาคนร้าย
Could it be that the karaoke violence incident... was because of me?ต้นเหตุที่ก่อให้เกิดการทำร้ายร่างกาย ก็มาจากฉันงั้นเหรอ
My psychological harm.นี่สำหรับการทำร้ายร่างกายจิตใจฉัน
Now our agents believe that this man may be connected to dozens of unsolved homicides and assaults over the years, many of them here in New York in the last six months.ตอนนึ้เราเชื่อว่าชายคนนี้ อาจจะเกี่ยวข้องกับคดีมากมายทั้งฆาตกรรมที่ยังไม่คลี่คลาย และการทำร้ายร่างกายในหลายปีนี้
An assault of some kind.มีการทำร้ายร่างกายบางอย่าง
His signature used to be the beatings, but now it's putting words in their mouths.ลักษณะเฉพาะเขาเคยเป็นการทำร้ายร่างกาย แต่ตอนนี้เป็นการเอาคำพูดใส่ปากของเหยื่อ
Lab tests, I'm certain, will conclude it's the victim's blood, and could only have been left there after the assault had already taken place.ตรงจุดที่ส้นเท้าเหยียบลง\ ฉันแน่ใจ ผลแล็บ จะสรุปได้ว่าเป็นเลือดของเหยื่อ และอยู่ตรงนั้น หลังจากมีการทำร้ายร่างกาย เรียบร้อยแล้ว
She's wanted for murder conspiracy, kidnapping, and weapons violations.เธอเป็นที่ต้องการตัว สำหรับการสมรู้ร่วมคิดในคดีฆาตรกรรม การลักพาตัว และการทำร้ายร่างกายโดยการใช้อาวุธ
"Relating to a lethal attack committed"อ้างอิงจาก ข้อตกลงการทำร้ายร่างกายโดยเจตนา"
We can run some tests, check for abuse.เราสามารถส่งตรวจนู่นนี่ เช็คร่องรอยการทำร้ายร่างกาย
What you brought to his Earth -- all the mayhem, the murder, just the raw, wild invention of God's naked apes -- it was mind-blowing.สิ่งที่คุณนำมาสู่โลกของเขา-- ทั้งหมดการทำร้ายร่างกาย, ที่เกิดการฆาตกรรม, แค่การคิดค้นในป่าลิงเปลือยของพระเจ้า--
This blog is the story of two men and their, frankly, ridiculous adventures of murder, mystery and mayhem.นี่เป็นบล็อคเรื่องราวของผู้ชายสองคน และเรื่องราวผจญภัยอันน่าขัน ของฆาตกร ความลึกลับและการทำร้ายร่างกาย
Now, that's assault.นี่ถือเป็นการทำร้ายร่างกาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การทำร้ายร่างกาย
Back to top