ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การจ้อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การจ้อง*, -การจ้อง-

การจ้อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การจ้อง (n.) staring See also: fixing one´ s eyes on Syn. การมอง, การเพ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
eye(อาย) n. ตา,นัยน์ตา,จักษุ,สายตา,การดู,การจ้อง,ความตั้งใจ,ความคิด,ข้อคิด,ทัศนะ,ช่อง,รู,ทิศทางลม,ตาของหน่อพืช,จุดของแสง,หลอดไฟที่มีแสง,สิ่งที่มีรูปคล้ายตา. -Phr. (keep an eye on เฝ้าดู,ดูแล,เพ่งเล็ง) -pl. eyes,eyen, Syn. observe,wa
glare(แกลร์) n. แสงเจิดจ้าที่เข้าตา,การจ้องเขม็ง,ผิวหน้าเรียบที่เจิดจ้า,ความครึกโครม vi. ส่องแสงเจิดจ้า,จ้องเขม็ง
goggle(กอก'เกิล) n. แว่นตากันลม,การจ้องเขม็ง,การกลอกตา. v.,adj. จ้องเขม็ง,กลอกตา, See also: goggles n.,pl. แว่นตากันลม
regard(รีการ์ด') vt. พิจารณา,ถือว่า,เห็นว่า,จ้องมอง,เอาใจใส่,นับถือ,เคารพ vi. สนใจ,จ้องมอง n. การอ้างอิง,ความสัมพันธ์,ความคิด,ความสนใจ,การมอง,การจ้องมอง,ความนับถือ,ความเคารพ,ไมตรีจิต, See also: regards n. ความเคารพนับถือ regardable adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
gaze(n) การเพ่ง,การจ้อง,การจ้องเขม็ง
glare(n) การจ้อง,การจ้องเขม็ง,การจ้องมอง,แสงจ้า
stare(n) การจ้องเขม็ง,การถลึงตา,การจ้องมอง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
regard (n.) การจ้องมอง Syn. gaze, look, stare
dekko (n.) การจ้องมอง (คำสแลง) See also: การชำเลือง, การเหลือบมอง
gimlet eye (n.) การจ้องเขม็ง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's rude to stare at other peopleการจ้องมองคนอื่นนั้นไม่สุภาพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is gazing at scantily-clad men your most cherished diversion?การจ้องมองคนที่นุ่งน้อยห่มน้อย เป็นความพึงพอใจของเจ้าหรือ?
To stare death in the face and to cheat it?การจ้องมองความตายในใบหน้าและที่จะโกงได้หรือไม่
Looking isn't skulking. Looking isn't touching.การจ้องมองไม่ใช่การทำแบบลับๆ ล่อๆ การจ้องดูไม่ใช่การเข้าไปสัมผัส
Like, you can be staring at the wall.ต้องการคุณสามารถได้รับการจ้องมอง ที่ผนัง
I just want to stareฉันแค่ต้องการจ้องมอง
Avoid looking straight at people...เลี่ยงการจ้องหน้าผู้คน...
You avert your gaze and you blush.คุณเบนสายตาจากการจ้องมองและคุณหน้าแดงเพราะละอาย
Afraid of those eyes that seem to hate Father, you must have really loathed and hated me, right?ฉันกลัวการจ้องเก่าของคุณ คุณ resented ฉัน
You can tell all that by looking at her ass?พ่อบอกทั้งหมดนั่นได้ ด้วยการจ้องมองก้นเธอนั่นเหรอ?
It's like watching a soul slip through our fingers. But what more can we do?นี่มันเหมือนกับการจ้องดูวิญญาณ หลุดลอยออกจากนิ้วมือของเราเลย
When he looks at the tree... he murmurs by himself.ตอนที่ผู้อำนวยการจ้องมองไปที่ต้นไม้ เค้าพูด รำพึง รำพรรณ กับตัวเอง
Now is when you wink, rub your hands together, and tell me you were playing that man like a fiddle, 'cause this blank stare...โอเค ตอนนี้เมื่อคุณกระพริบตา ถูมือบิดไปมา และบอกฉันว่าคุณเล่นหมอนั้นอย่างกะสีซอ เพราะการจ้องเขม็ง...
Apologies to your daughter, that I could not linger to gaze upon her.ขอโทษกับลูกสาวของคุณ ที่ฉันไม่สามารถอิทธิพล การจ้องมองเธอ
It's not exactly my cup of tea, but it beats another viewing of The Notebook.มันก็ไม่ใช่ของชอบของผม แต่มันก็เอาชนะ การจ้องมองโน้ตบุ้คได้
Even staring, if it's combined with threatening behaviour.แม้แต่การจ้องมอง ถ้ามันมาควบคู่กับพฤติกรรมการข่มขู่
It was like gazing at your lovely visage, Victoria... the most elegant blend of fact and fiction.มันเหมือนกับการจ้องมอง ใบหน้าที่น่ารักของคุณ วิคตอเรีย... ส่วนผสมที่งดงามที่สุดระหว่าง เรื่องจริงกับเรื่องแต่ง
Jason, I know you think of Mona as a friend, but she spent two years pulling stunts like that on us.เจสัน ฉันรู้ว่าคุณเป็นเพื่อนของโมน่า แต่เธอใช้เวลาสองปีที่ผ่านมาในการจ้องทำร้ายพวกเรา
Away from the prying eyes of Victoria on her cupola, where I could never do this.ห่างไกลจากการจ้องมองของวิกเตอเรียจากบ้านทรงโดม ที่ที่ฉันไม่สามรถทำได้
And I need you to keep your eyes to the ground because she takes direct eye contact as a sign of aggression.มันชอบคิดว่าการจ้องตาแปลว่าหาเรื่อง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การจ้อง
Back to top